wtorek, 10 stycznia 2017

Profesor Mirosław Wyrzykowski po raz kolejny wybrany na wiceprzewodniczącego Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji

Na swoim ostatnim posiedzeniu Europejska Komisja  przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) wybrała profesora Mirosława Wyrzykowskiego po raz kolejny na swojego wiceprzewodniczącego. Profesor zasiada w Komisji z ramienia Polski od 2012 r. Należy podkreślić, że ponowny wybór na to stanowisko jest niewątpliwie wyrazem uznania dla dokonań Profesora w zakresie walki ze zjawiskiem nietolerancji i potwierdzeniem jego wysokiej pozycji w Komisji. Profesorowi serdecznie gratulujemy!
Przypomnimy, że ostatni raport ECRI o Polsce został opublikowany w 2015 r., więc niewątpliwie dużymi krokami zbliża się śródokresowa kontrola wykonania przez władze polskie najbardziej priorytetowych zaleceń wskazanych przez Komisję (o samym raporcie pisaliśmy na blogu tu). 

Brak komentarzy: