czwartek, 26 stycznia 2017

Statystki ETPCz za 2016 r.


W piątek 27 lutego br. Europejski Trybunał Praw Człowieka uroczyście rozpocznie kolejny rok sądowy, a już dziś Prezes Trybunału zaprezentował ogólne statystki. 
Choć tendencją ostatnich lat było stałe zmniejszanie się liczby napływających skarg, trend ten odwrócił się w 2016 r. za sprawą skarg przeciwko Węgrom i Rumunii w związku z warunkami osadzenia oraz skarg przeciwko Turcji w zw. z zamachem stanu z lipca 2016 r. Pod koniec 2016 r. łączna liczba skarg zawisłych przed Trybunałem wyniosła 79.750, co stanowi wzrost o 23% w porównaniu do końca 2015 r. - 64.850 skarg. Zwiększenie się ogólnej liczby zawisłych skarg było wynikiem większego napływu skarg (z krajów wskazanych powyżej), a także tego, że w minionym roku Trybunał, odrzuciwszy wcześniej skargi oczywiście niedopuszczalne, skoncentrował się na rozpatrywaniu skarg priorytetowych, tzn. tych, w których pojawiają się najpoważniejsze naruszenia praw gwarantowanych Konwencją. Skargi te wymagają dogłębniejszej analizy, na ich rozpatrzenia potrzeba więc więcej czasu. Równocześnie jednak Trybunał zapowiedział, że w 2017 r. Kancelaria Trybunału poświęci więcej uwagi na wypracowywanie nowych metod rozpatrywania spraw, tak aby zmniejszone zostały zaległości właśnie w odniesieniu do kategorii spraw, które podlegają rozpatrywaniu w siedmioosobowych składach izbowych - tzn. spraw, w których pojawiają się zasadnicze problemy prawne.  
Wśród pierwszych pięciu największych naruszycieli, licząc pod względem liczby wyroków stwierdzających choć jedno naruszenie Konwencji, znaleźli się Rosja (228 wyroków), Turcja (88 wyroków), Ukraina (73 wyroki), Grecja (45 wyroków) i Węgry (41 wyroków). Najwięcej spraw zawisłych było zaś przeciwko Ukrainie (22,8%), Turcji (15,8%), Węgrom (11,2%), Rosji (9,8%) oraz Rumunii (9,3%).
Warto podkreślić, że poza dużym napływem nowych skarg inną niepokojącą tendencją był wzrost liczby wniosków o zastosowanie środków tymczasowych (interim measures). Liczba decyzji w tym względzie wzrosła aż o 56%; Trybunał wydał w tym zakresie aż 2286 decyzji, w tym 129 pozytywnych. Wśród decyzji pozytywnych 67% dotyczyło sytuacji związanych z procedurą wydaleniową.
Rok 2016 przyniósł pozytywne dane dotyczące skarg przeciwko Polsce. Choć Polska nadal pozostaje na 8. miejscu pod względem zawisłych skarg - 1818 (2,3 % wszystkich zawisłych skarg), pod względem liczby wniesionych skarg plasujemy się pośrodku stawki europejskiej - miejsce 22.   Utrzymała się tendencja niewysokiej liczby wyroków - było ich 26 (dla porównania w 2015 r. wydano ich 29), w tym w 7 Trybunał nie dopatrzył się naruszenia Konwencji. Co ważne ETPCz wydał mniej decyzji zatwierdzających deklaracje jednostronne rządu i ugody - 39, dla porównania w 2015 roku takich decyzji było 142.
Pełne statystyki dostępne są w tu i tu.

Brak komentarzy: