poniedziałek, 20 lutego 2017

Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ws. zgodność arbitrażu inwestycyjnego z prawami człowieka

Stosunkiem głosów 48:3:5 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło Rezolucję 2151 ws. zgodności ochrony inwestorów w arbitrażu międzynarodowym z prawami człowieka (Human rights compatibility of investor–State arbitration in international investment protection agreements, RES 2151). 

Rezolucja nawiązuje do Raportu, o takim samym tytule, specjalnego sprawozdawcy Pietera Omtzigta (Holandia), w którym podjęto w szczególności próbę znalezienia równowagi między obowiązkami państwa goszczącego odnośnie do poszanowania praw człowieka własnych obywateli a poszanowaniem prawa własności, które zgodnie z art. 1 Protokołu dodatkowego 1 do EKPCz przysługuje również cudzoziemcom (Doc. 14225).

Brak komentarzy: