wtorek, 28 lutego 2017

Rosja przegrywa apelację w WTO w sprawie embarga na europejską wieprzowinę

Organ Odwoławczy (Appellate Body) WTO w swoim raporcie z dnia 23 lutego 2017 r. potwierdził, że rosyjskie embargo na import trzody chlewnej oraz wieprzowiny z terytorium Unii Europejskiej (Russian Federation – Measures on the Importation of Live Pigs, Pork and Other Pig Products from the European Union, o sporze tym pisaliśmy wcześniej, między innymi tu oraz tu) jest niezgodne z zobowiązaniami tego kraju wynikającymi z prawa WTO, w szczególności z wymaganiami Porozumienia WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (Porozumienie SPS).

Spór ma swoje swój początek w 2014 r. kiedy to Rosja zdecydowała się na wprowadzenie ograniczeń w handlu trzody chlewnej oraz wieprzowiny z Unią Europejską (obok innych restrykcji dotyczących produktów rolnych). Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Rosji, ograniczenia te zostały wprowadzone ze względów sanitarnych w reakcji na wykrycie w czterech państwach członkowskich (t.j. Polsce, Litwie, Łotwie oraz Estonii) kilku przypadków afrykańskiego pomoru świń (APŚ). Unijni dyplomaci uważali jednak, że prawdziwym powodem wprowadzenia sankcji była chęć odwetu wobec UE za zaangażowanie w konflikt na Ukrainie.

Panel WTO ogłosił swój raport 19 sierpnia 2016 r. (nasz post można znaleźć tu). Stwierdził on w nim, że embargo narusza szereg postanowień Porozumienia SPS. Rosja zdecydowała się na apelację. Organ Odwoławczy potwierdził w całości ustalenia panelu (w zakresie w jakim były one przedmiotem odwołania). W szczególności stwierdził on, że rosyjskie embargo nie spełnia wymogów w zakresie obowiązków dostosowania środków sanitarnych do regionalnych warunków (głównie z tego powodu, że Rosja rozciągnęła swój zakaz na całe terytorium Unii, mimo że zagrożone tereny stanowiły jej niewielki fragment i mogły być skutecznie izolowane).

Po formalnym zatwierdzeniu raportu przez Organ ds. Rozstrzygania Sporów (to organ w skład którego wchodzą wszyscy członkowie WTO), Rosja będzie zobowiązana do wprowadzenia, w tzw. "rozsądnym czasie" odpowiednich zmian w swoim prawie umożliwiających eksport trzody chlewnej oraz wieprzowiny z UE. Jeżeli to nie nastąpi (i taki scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny), UE będzie mogła wystąpić do WTO o formalną zgodę na nałożenie na Rosję sankcji handlowych, które będą mogły być stosowane do czasu pełnej implementacji raportu. Postępowanie w tej sprawie może potrwać kolejny rok.

Brak komentarzy: