środa, 8 marca 2017

Dzień kobiet - apel GREVIO o dalsze ratyfikacje Konwencji Stambulskiej

Z okazji dnia kobiet Grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (GREVIO) postanowił wydać oświadczenie mające na celu rozwianie pewnych "nieporozumień" dotyczących samej Konwencji Stambulskiej. Przypomniano, że Konwencja jest najbardziej całościową umową międzynarodową mającą na celu zapewnienie każdej kobiecie życia w wolności od przemocy. Komitet wyraźnie nawiązał do krytycyzmu, jaki Konwencja wywołuje poprzez rzekome promowanie "ideologii gender" czy atakowanie pojęcia rodziny. W oświadczeniu w sposób dobitny podkreślono na czym polegają główne obowiązki wynikające dla państw z Konwencji: utworzenie miejsc, do których mogą zgłaszać się ofiary gwałtów, zapewnienie schronienia dla ofiar przemocy domowej i doradztwa dla ofiar nadużyć, zorganizowanie podstawowej edukacji na temat funkcjonowania prawidłowych relacji z osobami bliskimi, zapewnienie ścigania sprawców przemocy, w tym gwałtów, które często karane są lżej niż inne przestępstwa. Czy to tak wiele?  
Konwencję Stambulską ratyfikowały już 22 państwa RE, a zmierza w tym kierunku kolejne - Zjednoczone Królestwo. I dobrze się stało, że ratyfikację Konwencji popierają tak znane osoby jak aktorka Emma Watson, która wystosowała list do członków parlamentu brytyjskiego zachęcający do głosowania za ratyfikacją Konwencji. 

Brak komentarzy: