wtorek, 14 marca 2017

Ochrona dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego - nowy dokument UNESCO

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO
Źródło: http://www.unite4heritage.org
©UNESCO/Christelle ALIX


Na stronach WWW UNESCO jest już dostępny „Wojskowy podręcznik ochrony dóbr kultury” (Protection of Cultural Property:Military Manual). Dokument ten przygotowany przez międzynarodowy zespół ekspercki ma, w swoim założeniu, służyć jako praktyczny zestaw instrukcji skierowanych do sił wojskowych w zakresie implementacji przepisów o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego. Poza przedstawieniem obowiązków spoczywających na podmiotach prowadzących operacje i działania militarne, zawiera on także wskazówki dotyczące najlepszych praktyk stosowanych na poszczególnych szczeblach dowodzenia w czasie prowadzenia operacji wojskowych na lądzie, morzu oraz w powietrzu. Jest to pierwszy tego typu praktyczny instrument opublikowany dotychczas przez UNESCO.
Podręcznik zaprezentowano podczas specjalnej konferencji, zorganizowanej przez UNESCO w dniu 6 grudnia 2016 r. w Paryżu, we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Prawa Humanitarnego (InternationalInstitute of Humanitarian Law), niezależną instytucją naukową w San Remo (Włochy), oraz Republiką Azerbejdżanu, partnerem finansowym przedsięwzięcia. Inicjatywa stanowi również element kampanii UNESCO, Unite4Heritage, skierowanej na rzecz współpracy międzynarodowej dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego oraz promocji różnorodności kulturowej. Dokument w sposób jasny i przystępny wyjaśnia najważniejsze zasady prowadzenia operacji wojskowych w stosunku do dóbr kultury, zawiera szereg odwołań do praktyki międzynarodowej oraz wykaz orzecznictwa odnoszącego się do przestępstw przeciwko chronionym elementom dziedzictwa kulturowego.

Tekst podręcznika jest dostępny tu.
 

Brak komentarzy: