sobota, 8 kwietnia 2017

Raport Komitetu Ministrów RE z nadzoru nad wykonywaniem wyroków ETPC w 2016 r.

KM opublikował właśnie doroczny raport z nadzoru nad wykonywaniem wyroków i decyzji ETPC w 2016 r. Ogromny wysiłek skoncentrowany w ostatnich latach na polepszeniu wykonywania orzeczeń przyniósł kolejny rekord. W 2016 r. Komitet uznał za wykonane 2066 orzeczeń w porównaniu do 1537 w 2015 r., co i tak było już ogromnym postępem. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele z zakończonych spraw dotyczyło problemów strukturalnych, które jak wiadomo wymagają od państw dużo większego zaangażowania, a często też nakładów finansowych.

Nastąpił dalszy spadek liczby spraw zawisłych – obecnie jest ich mniej niż 10 tys., co zdarza się po raz pierwszy od 2010 r. Negatywnym odnotowywanym już od kilku lat trendem jest obniżenie się liczby spraw, w których słuszne zadośćuczynienie zasądzone przez Trybunał zostało wypłacone w terminie – 71 % w 2015 r. przy 65% w 2016 r. Komitet zauważa też duże obciążenie skargami powtarzającymi się, takich skarg przekazano do niego w 2016 r. 303, w porównaniu do 167 w 2015 r.

Na początku 2017 r. Komitet Ministrów uruchomił bardzo użyteczne narzędzie służące wynajdywaniu informacji na temat wykonania poszczególnych orzeczeń - HUDOC-EXEC. Dzięki niemu niewątpliwie opinia publiczna zyskała bezpośredni i łatwy dostęp do dokumentów przedkładanych przez państwa w trakcie wykonywania poszczególnych spraw.

Należy odnotować, że Polska wypada w podsumowaniach Komitetu z roku na rok coraz lepiej. Komitet odnotował zamknięcie nadzoru w 170 sprawach polskich. Dzięki temu liczba spraw zawisłych w wykonaniu, dodajmy w zakresie środków o charakterze generalnym, czyli wymagających od państwa zmiany prawa czy praktyki, nakładów finansowych i zmian organizacyjnych (w zakresie indywidualnym polegającym głównie na wypłacie słusznego zadośćuczynienia wyroki realizowane są w ciągu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się), spadła na koniec 2016 r. do 225 (346 na koniec 2015 r.). Jest to niewątpliwie bardzo dobry kierunek.

Brak komentarzy: