sobota, 15 kwietnia 2017

Trybunał arbitrażowy kompetentny w sporze inwestora z Krymu p. Rosji

Na łamach PPM wspominaliśmy o prawnomiędzynarodowych wątkach aneksji Krymu i okupacji terytorium Ukrainy przez Rosję choćby w kontekście postępowań spornych przed WTO, Rezolucji RB ONZ, czy plotek o możliwościach wszczęcia postępowania przed MTK. Teraz już wiemy, że zamach na suwerenność Ukrainy stanie się również przyczynkiem do rozważań o arbitrażu inwestycyjnym, mimo że możliwość wszczęcia postępowania na podstawie BITu bynajmniej nie wydawała się oczywista. 

Postępowanie w sprawie Everest Estate LLC et al. v. The Russian Federation zostało wszczęte w czerwcu 2015 r. na podstawie BITu Ukraina-Rosja, zgodnie z Regulaminem arbitrażowym UNCITRAL. Rosja tylko raz wystosowała oświadczenie w sprawie, we wrześniu 2015 r. kontestując jurysdykcję trybunału.

W tym samym miesiącu, również pisemnie, w arbitrażu z innym ukraińskimi inwestorami ((i) Stabil LLC, (ii) Rubenor LLC, (iii) Rustel LLC, (iv) Novel-Estate LLC, (v) PII Kirovograd-Nafta LLC, (vi) Crimea-Petrol LLC, (vii) Pirsan LLC, (viii) Trade-Trust LLC, (ix) Elefteria LLC, (x) VKF Satek LLC,(xi) Stemv Group LLC v. The Russian Federation), Federacja Rosyjska oświadczyła m.in., że wspomniany BIT nie może stanowić podstawy do ukonstytuowania trybunału kompetentnego do zbadania odnośnych roszczeń, w związku z czym kontestuje jurysdykcję trybunału arbitrażowego powołanego w ramach Stałego Trybunału Arbitrażowego. Oświadczenie zawiera zastrzeżenie, że dokumentu nie należy rozumieć jako wyrażenia zgody na powołanie trybunału, ani jako udział w postępowaniu, ani jako jakąkolwiek czynność procesową podjętą w związku z takim postępowaniem.

Tożsamą strategię Rosja przyjęła w sprawach:
oraz (najprawdopodobniej)
Od złożenia wspomnianych oświadczeń Rosja nie powołała pełnomocnika w postępowaniach. W sprawie Everest Estate LLC Rosja nie wzięła udziału w posiedzeniu trybunału 15 grudnia 2016 r. w sprawie jurysdykcji i dopuszczalności powództwa arbitrażowego, nie ustosunkowała się do dwóch pisemnych pytań trybunału, ani nie złożyła jakichkolwiek wyjaśnień w związku z grudniową rozprawą (PCA, Press Release 13 January 2017). 

W przeciwieństwie do Rosji, zainteresowana możliwością zaprezentowania stanowiska prawnego była Ukraina, na co trybunał wyraził zgodę.

Mimo konsekwentnej odmowy uznania jego kompetencji przez Rosją, 20 marca 2017 r. trybunał podjął jednomyślną decyzję uznając swoją zdolność do merytorycznego zbadania sporu (PCA, Press Release 5 April 2017). Stało się tak, mimo że w momencie zajścia zdarzeń stanowiących podstawę faktyczną powództwa  inwestor nie prowadził działalności w Rosji. 

Tożsamych decyzji można się zatem spodziewać również w pozostałych czterech postępowaniach arbitrażowych przeciwko Rosji.

Brak komentarzy: