sobota, 22 kwietnia 2017

Z okazji Światowego Dnia Ziemi

22 kwietnia jak co roku obchodzony jest jako Światowy Dzień Ziemi (o genezie pisaliśmy tu). W tym roku odbywa się pod hasłem edukacji na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatu (Environmental and Climate Literacy). Ambitny plan organizatorów/koordynatorów - Earth Day Network zakłada działania na rzecz tego, aby wiedza z zakresu środowiska oraz zmian klimatu stała się obowiązkowym elementem edukacji na poziomie szkoły średniej na całym świecie.  Plan, choć wydaje się nieco utopijny, zdaje się także być szczególnie istotne obecnie: chociaż wydawało się, że np. kwestia antropogeniczności zmian klimatu jest jednoznacznie przesądzona i dowiedziona przez liczne gremia, w tym panele ONZ, nadal jest kwestionowana nawet przez światowych liderów. Tym bardziej wpojenie młodym ludziom podstawowych zasad ochrony środowiska staje się kluczowym elementem przekonania społeczeństw do wypełniania zobowiązań międzynarodowych z zakresu prawa środowiska. Nie pomogą bowiem najlepsze umowy międzynarodowe jeśli wybory na świecie będą wygrywać ci, którzy obiecują wycofanie się z dotychczasowych zobowiązań i czy nieratyfikowanie konwencji.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi UNEP stworzył program promujący działania młodych osób na rzecz środowiska. Co roku 6 osób od 18 do 30 roku życia otrzyma nagrodę za innowacje technologiczne lub innowacyjny model biznesowy sprzyjający środowisku. Szczegóły tu.

W Polsce główny temat to bioróżnorodność. Główna impreza odbędzie się z lekkim opóźnieniem - 4 czerwca na Polach Mokotowskich w Warszawie. Szczegóły tu.

Brak komentarzy: