sobota, 6 maja 2017

Profesor Elżbieta Karska członkiem ECRI z ramienia Polski

Od 2 maja 2017 r. funkcję członka Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji z ramienia Polski pełni profesor Elżbieta Karska. Profesor Karska rozpoczęła pełnienie swojej pięcioletniej kadencji po upływie kadencji Profesora Mirosława Wyrzykowskiego. Pani Profesor życzymy interesujących wyzwań, których z pewnością nie zabraknie, zważywszy problemy, z którymi boryka się Europa.

Brak komentarzy: