piątek, 30 czerwca 2017

Wejście w życie dekretu antyimigracyjnego Trumpa

W styczniu pisaliśmy o konsekwencjach wprowadzenia dekretu antyimigracyjnego prezydenta USA Donalda Trumpa (zobacz tu). Zwracaliśmy uwagę na blokowanie działania dekretu przez sędziów, w końcu w lutym zawieszono jego działanie (zobacz informację tu), zaś w październiku ostatecznie ma się o dekrecie wypowiedzieć Sąd Najwyższy.  Decyzją tego ostatniego dekret wszedł właśnie w życie w nieco zmienionej formie i będzie tymczasowo obowiązywał do czasu ogłoszenia ostatecznego wyroku.

środa, 28 czerwca 2017

Przywileje podatkowe dla kościoła mogą stanowić niezgodną z prawem UE pomoc publiczną


We wczorajszym (27 czerwca) wyroku w sprawie C-74/16 Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania przeciwko Ayuntamiento de Getafe Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnął nietypowy problem, z którym zwrócił się doń w pytaniu prejudycjalnym sąd administracyjny w Madrycie. Sprawa przed sądem hiszpańskim dotyczyła zwrotu podatku zapłaconego przez podmiot kościelny (kongregację kościoła katolickiego prowadzącą szkołę w gminie Getafe, w prowincji Madryt) na podstawie zwolnienia ustanowionego w umowie między Hiszpanią a Stolicą Apostolską z 1979 r. 


poniedziałek, 26 czerwca 2017

Guest post: Spór o Wyspy Czagos wraca na międzynarodową wokandę

22 czerwca 2017 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 71/292, w której zwróciło się do MTS o wydanie opinii doradczej w sprawie konsekwencji prawnych oddzielenia archipelagu Czagos od Mauritiusa w 1965 r.

Zgromadzenie sformułowało w sumie dwa pytania do Trybunału.

Pierwsze pytanie dotyczy problemu, czy proces dekolonizacji Mauritiusa został zakończony zgodnie z prawem międzynarodowym, gdy Mauritius uzyskał niepodległość w 1968 r., po tym jak wyspy Czagos zostały odłączone od Mauritiusa przed uzyskaniem przez to państwo niepodległości. ZO odwołało się w tym miejscu do swoich wcześniejszych rezolucji dotyczących dekolonizacji i Mauritiusa (1514(XV), 2066(XX), 2232(XXI), 2357(XXII)). Warto przypomnieć, że rezolucje te m.in. nakazywały poszanowanie integralności terytorialnej i zakazywały częściowego lub całkowitego podziału państw kolonialnych (rezolucja 1514 (XV)), jak i wzywały Wielką Brytanię do niepodejmowania działań, które doprowadziłyby do rozczłonkowania terytorium Mauritiusa (rezolucja ZO ONZ 2066(XX)).

niedziela, 25 czerwca 2017

Prawnomiędzynarodowa ochrona przed prześladowaniami za homoseksualizm

Mocą wyroku n. 9946 włoski Corte di Cassazione orzekł, że osobie zagrożonej prześladowaniami w kraju macierzystym ze względu na preferencje seksualne przysługuje ochrona międzynarodowa (Marina Castellaneta, Protezione internazionale se il Paese di origine punisce l’omosessualità). Uchylając orzeczenie drugiej instancji w sprawie Pakistańczyka, któremu w ojczyźnie groziło dożywotne pozbawienie wolności, sąd stwierdził, że fakt penalizacji homoseksualizmu jest istotny z punktu widzenia prawnomiędzynarodowej ochrony życia prywatnego i wolności osobistej. 

Zarówno sąd pierwszej instancji jak i sąd apelacyjny oddaliły wniosek o ochronę, uznając że przedstawione uzasadnienie było wewnętrznie sprzeczne i niedostatecznie precyzyjne.

sobota, 24 czerwca 2017

Puszcza Białowieska na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO: porządkujemy fakty

Rezerwat ścisły w Puszczy Białowieskiej
http://bit.ly/2s47Kb9 Efekty pracy harwestera w rezerwacie im. Władysława Szafera w Puszczy Białowieskiej, zniszczona gleba, wrzesień 2016. Fot. Wojtek Bartos; źródła: https://puszcza.pracownia.org.pl/galeria/harwester-niszczy-rezerwat-szafera-2016/lang:pl


2 lipca 2017 r. rozpoczyna się w Krakowie 41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO (Komitet UNESCO), organu decyzyjnego Konwencji UNESCO z 1972 r. Wydarzenie to, poprzedzone miesiącami skrupulatnych przygotowań, miało być wielkim świętem Krakowa, którego historyczne centrum znalazło się w grupie 12 miejsc wpisanych jako pierwsze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Lista) w 1978 r. Ponadto obradom 41. Sesji Komitetu będzie przewodniczyć wybitny polski ekspert: prof. Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury oraz szef Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zaangażowanie Polski w najbardziej znany obszar działalności UNESCO, jakim jest ochrona Dziedzictwa Ludzkości, okryło się jednak cieniem z powodu sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Szeroko zakrojona wycinka drzew z użyciem ciężkiego sprzętu w obszarze uznawanym od 1979 r. za Światowe Dziedzictwo spotkała się z reakcją UNESCO i Unii Europejskiej oraz odbiła się szerokim echem w światowych mediach. Oliwy do ognia dolał Minister Środowiska RP, który przestawił oficjalne stanowisko resortu podważające unikatowy, przyrodniczy charakter Puszczy. O sprawie pisaliśmy już na blogu (tu i tu). 

Poniżej wyjaśniamy najważniejsze zagadnienia związane z międzynarodowym statusem Puszczy Białowieskiej.

piątek, 23 czerwca 2017

USA rozszerzają sankcje wobec Rosji

Podczas gdy prezydent Petro Poroszenko odbywał spotkaniem z prezydentem Donaldem Trumpem, amerykański Departament Skarbu poinformował o rozszerzeniu listy osób objętych sankcjami w zw. z kryzysem na Ukrainie o 2 rosyjskich urzędników i 36 osób prywatnych (Reuters, Trump meets Ukraine's president, U.S. adds to Russia sanctions). 

Biały Dom, informując o "bardzo, bardzo dobrej rozmowie" oby prezydentów, oświadczył że przedmiotem rozmowy było amerykańskie wsparcie dla procesu pokojowego we wschodniej Ukrainie, a także dla podejmowanych przez prezydenta Poroszenkę reform i wysiłków w walce z korupcją. Z kolei  w oficjalnym komunikacie po spotkaniu Poroszenki z w-ce prezydentem Mikiem Pensem, wbrew temu co w tydzień wcześniej sugerował Sekretarz Stanu Rex Tillerson (Reuters, U.S. doesn't want to be 'handcuffed' to Ukraine agreement), zapowiedziano dalsze wsparcie USA dla Porozumienia mińskiego z 2015 r. (o porozumieniu wspominaliśmy m.in. w kontekście Rezolucji RB ONZ 2202/2015).

czwartek, 22 czerwca 2017

Sprawa Gard p. Wlk. Brytanii - obowiązek podtrzymywania nieuleczalnie chorego dziecka przy życiu do czasu orzeczenia ETPC

O sprawie zarządzenia tymczasowego ETPCz w sprawie chorego na nieuleczalną chorobę genetyczną niemowlaka i walce jego rodziców o przeprowadzenie eksperymentalnej terapii w USA pisaliśmy na blogu w kontekście wydania przez Trybunał decyzji zobowiązującej władze brytyjskie do niewstrzymywania aparatury powstrzymującej go przy życiu do czasu podjęcia dalszych decyzji Trybunału (patrz post na blogu tutaj). W związku z tym, że państwo Gard wnieśli oficjalną skargę do Trybunału, jak się można domyślać zarzucającą naruszenie pozytywnych obowiązków państwa na gruncie art. 2 Konwencji, Trybunał zdecydował, że do czasu podjęcia przez niego decyzji co do meritum sprawy, funkcje życiowe dziecka mają być podtrzymywane jak dotychczas (komunikat Trybunału patrz tu). 

Równocześnie Trybunał zadecydował o tym, że sprawa będzie rozparzona w trybie nadzwyczajnym, a gdy tylko zostanie wyznaczona Izba do zajęcia się sprawą, nakreśli ona terminarz przyspieszonych działań w sprawie. 

Sprawa ta z wielu względów jest wyjątkowa i na pewno zasługuje na baczne śledzenie. Niewątpliwie Trybunał będzie się musiał zmierzyć w niej z jeszcze dalej idącymi problemami natury moralnej niż w szeroko komentowanej sprawie Lambert i inni p. Francji (na blogu pisaliśmy o niej tu).

środa, 21 czerwca 2017

UE podpisała Konwencję Stambulską

W natłoku napływających ze świata informacji umknęła nam wiadomość, że UE poczyniła pierwszy krok w kierunku związania się Konwencją Stambulską. 13 czerwca przedstawiciel Prezydencji maltańskiej w Radzie oraz Komisarz Vera Jourova podpisali w Strasburgu w obecności Sekretarza Generalnego RE Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Akt ten należy zdecydowanie postrzegać jako wysłanie silnego politycznego sygnału ze strony UE na rzecz poparcia angażowania się państw i organizacji rządowych w zwalczanie przemocy przeciwko kobietom i wzmacniania dotychczasowego instrumentarium prawego w zakresie tej problematyki. Warto podkreślić, że podjęcie działań mających na celu związanie się Konwencją przypada na rok, który Komisja ogłosiła rokiem zwalczania przemocy wobec kobiet.

Teraz przed Unią proces ratyfikacji, który może okazać się długi z uwagi na fakt, że nie wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikowały Konwencję (14 na 28).

wtorek, 20 czerwca 2017

Rosja zbuduje sztuczne wyspy na Morzu Barentsa

W myśl dekretu podpisanego przez premiera Dmitrija Miedwiediewa, Rosja wybuduje cztery sztuczne wyspy na Morzu Barentsa. Celem przedsięwzięcia ma być zwiększenie potencjału eksploracji złóż gazu jamalskiego.

Stworzony w tym miejscu ośrodek będzie produkować wyposażenie na potrzeby przemysłu LNG, w tym przechowywania i transportu skroplonego gazu (Sputniknews, Here's Why Russia Plans to Build Artificial Islands in Barents Sea). Koszt projektu, przy którym zatrudnienie ma znaleźć 10 tyś. osób, szacowany jest na przeszło 433 mln USD. Inwestycja miałaby zostać ukończona w 2020 roku. Wedle szacunków rosyjskiego Ministerstwa energetyki, zwiększy to rosyjski potencjał eksportu gazu o 10%.

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Zbrodnie wojenne wobec członków własnej grupy zbrojnej? - TAK! - potwierdza MTK

Niedawno (zobacz tu) pisaliśmy o decyzji Izby Orzekającej Międzynarodowego Trybunału Karnego (tu) w której stwierdzono, że członkowie sił zbrojnych nie mogą być jako potencjalne ofiary zbrodni wojennych (zgwałceń i niewolnictwa seksualnego) wyłączeni spod ochrony Statutu MTK, jako członkowie tej samej grupy zbrojnej. 

Izba Apelacyjna Trybunału właśnie potwierdziła, że ta decyzja była słuszna.

piątek, 16 czerwca 2017

Wolny Kaddafi trafi do Hagi? meandry sprawiedliwości międzynarodowej

Co jakiś czas jak bumerang wraca do MTK kwestia sytuacji w Libii. Przypomnijmy, całkiem niedawno - Międzynarodowy Trybunał Karny upublicznił wydany w kwietniu 2013 roku nakaz aresztowania (zobacz tu) wobec Al-Tuhamy Mohamed'a Khaled'a, który podejrzewany jest o popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości w Libii pomiędzy 15 lutego 2011 a 24 sierpnia 2011 roku. Pisaliśmy o tym tu. Ponadto Trybunał uznał za niedopuszczalną sprawę Al-Senussiego, w związku z tym sądzony jest on w Libii. Informowaliśmy o tym 3 lata temu. Teraz wraca sprawa Saifa Kaddafiego, który podobno został uwolniony spod władzy milicji z Zintanu i przebywa na wolności (choć nie wiadomo gdzie). Warto więc przypomnieć sprawę Kaddafiego i związane z nią kwestie. 

czwartek, 15 czerwca 2017

Guest post: Portoryko chce zostać 51. stanem USA

W czasie niedzielnego referendum ponad milion osób opowiedziało się za przekształceniem Portoryko w 51. stan USA, a jedynie 6.800 osób głosowało za utrzymaniem obecnego statusu. Niewiele więcej, bo 7.800 osób zagłosowało za niepodległością Portoryko. Mimo iż referendum miało rekordową niską frekwencję – swój głos oddało jedynie 23% uprawnionych do głosowania - gubernator Portoryko zapowiedział już powołanie komisji, której zadaniem będzie wywarcie nacisku na Kongres USA, który jako jedyny organ ma kompetencje do zmiany statusu Portoryko. Najprawdopodobniej jednak, Kongres podobnie jak przy okazji poprzedniego referendum w 2012 r., w ogóle nie zajmie się sprawą zmiany statusu Portoryko na nowy amerykański stan.

środa, 14 czerwca 2017

Kolejna decyzja ETPCz o niedopuszczalności w sprawach p. Turcji dotyczących skutków wprowadzenia stanu wyjątkowego

ETPCz odrzucił kolejną skargę złożoną przeciwko Turcji w związku z wprowadzeniem w ubiegłym roku stanu wyjątkowego, tym razem była to skarga zwolnionego z pracy nauczyciela. Trybunał uznał, że skarżący Köksala nie wykorzystał dostępnych krajowych środków odwoławczych, ponieważ zgodnie z przepisami dekretu, który był podstawą jego zwolnienia z pracy, miał możliwość zwrócenia się o weryfikację decyzji podjętej w jego sprawie do Komisji ds. Stanu Wyjątkowego. 

Jest to kolejna decyzja Trybunału odrzucająca skargi osób dotkniętych wprowadzeniem stanu wyjątkowego, w której podkreślono nieskorzystanie przez skarżącego ze środków krajowych. Jak jednak wskazują media powołana 23 stycznia br. komisja nie rozpoczęła jeszcze swojej działalności, pomimo faktu, że ponad 120 tys. osób straciło pracę w wyniku wprowadzenia dekretów stanu wyjątkowego i potencjalnie może się do niej odwołać.

Zmiana panoramy międzynarodowej ochrony inwestycyjnej: od Ekwadoru do Maroka i Nigerii

3 maja b.r. Zgromadzenie Narodowe Ekwadoru zatwierdziło wypowiedzenie 12 umów o popieraniu i ochronie inwestycji zagranicznych (BITów) z Argentyną, Boliwią, Chile, Chinami, Hiszpanią, Holandią, Kanadą, Szwajcarią, USA, Wenezuelą i Włochami. Mimo że z perspektywy prawnomiędzynarodowej to zaledwie wstęp do działań prawnych, decyzja parlamentu wpisuje się w dotychczasowy kierunek działań, zatem należy się spodziewać jej rychłej realizacji (acz ze świadomością że skutki prawne wypowiedzenia BITów są zazwyczaj odroczone o 5 do 15 lat). 

Politykę inwestycyjną Ekwadoru warto porównać z traktatem inwestycyjnym nowej generacjipodpisanym niedawno przez rządy Maroka i Nigerii.

***

wtorek, 13 czerwca 2017

Środki tymczasowe ETPCz dot. osób ubiegających się o ochronę - dwie perspektywy

W mediach wrze na temat niewykonywania przez Polskę środka tymczasowego dotyczącego osoby ubiegającej się na naszej wschodniej granicy (z Białorusią) o ochronę (zob. informację tutaj, tutaj i tutaj) nałożonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nagłówki krzyczą, że Polska już nawet ETPCz nie słucha. Jednak warto wziąć pod uwagę pewne okoliczności, nieeksponowane w mediach, a które przynajmniej powinny zasiać pewne wątpliwości w jednostronnym odbiorze powyższej sytuacji.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Handel międzynarodowy w dobie Trumpa

Jakiś czas temu pisaliśmy o możliwej polityce handlowej Stanów Zjednoczonych po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich (por. z naszym postem z listopada 2016 r.). Niedługo upływa 5 miesięcy nowej prezydentura warto więc pokusić się o małe podsumowanie. Do jakiego stopnia administracja Trumpa zrealizowała jego zapowiedzi wyborcze w odniesieniu do handlu międzynarodowego?

niedziela, 11 czerwca 2017

Zmiana procedowania ETPCz - wprowadzenie uzasadnień do decyzji w składzie jednego sędziego

Trybunał strasburski do serca wziął sobie konieczność większej transparentności swojej pracy i z początkiem czerwca wprowadza uzasadnienia dla decyzji wydawanych w formacie jednego sędziego. Warto przypomnieć, że dzięki wprowadzeniu na mocy postanowień Protokołu nr 14 (wszedł w życie w 2010 r.) możliwości oddalania skarg oczywiście niedopuszczalnych właśnie w takim składzie, Trybunałowi udało się zasadniczo zredukować ogromne zaległości w rozpatrywaniu skarg. Dość przypomnieć, że na koniec 2010 r. zawisłych przed nim było 169 tys. skarg, gdy na koniec roku 2016 było ich już "tylko" ok. 70 tys. Oddalanie skarg w składzie jednego sędziego, bez wydawania decyzji, która zawierałaby uzasadnienie zmniejszyło liczbę zawisłych skarg, ale równocześnie naraziło Trybunał na krytykę ze strony skarżących, organizacji pozarządowych, a nawet państw. Osoby składające skargi po prostu nie rozumiały, dlaczego nie zostały one uwzględnione. Od teraz skarżący będą otrzymywali listy zawierające odesłanie do podstawy prawnej oddalenia. Praktyka taka z pewnością nie zadowoli wszystkich rozczarowanych rozstrzygnięciami, jednakże niewątpliwie stanowi krok naprzód w tłumaczeniu opinii publicznej sposobu działania Trybunału (link do informacji Trybunału dostępny jest tu).

Równocześnie warto zauważyć, że z pozytywną reakcją ze strony Trybunału nie spotkał się do tej pory postulat wysuwany zarówno przez NGO's jak i rządy, by uzasadniane były decyzje o nieprzyjęciu sprawy do rozpatrzenia przez Wielką Izbę Trybunału. Może z czasem Trybunał zmieni zdanie i w tym względzie...    

sobota, 10 czerwca 2017

Sprawa nieuleczalnie chorego niemowlaka Charliego Garda - środki tymczasowe nałożone na Wielką Brytanię przez ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka nałożył wczoraj wyjątkowe środki tymczasowe na Wielką Brytanię zobowiązując ją do zapewnienia niemowlakowi Charliemu Gard, chorującemu na nieuleczalną chorobę genetyczną, leczenia i opieki, które będą konieczne dla zminimalizowania jego cierpienia i zapewnienia poszanowania godności, utrzymując go przy życiu do wtorku 13 czerwca br. Do tego dnia o sytuacji dziecka ma się wypowiedzieć Izba Trybunału. Sprawa Charliego Garda była przedmiotem głośnych doniesień medialnych. Brytyjski Sąd Najwyższy zdecydował o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie, podczas gdy jego rodzice twierdzili, że powinno być ono przewiezione do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogłoby mu być zapewnione alternatywne leczenie.

czwartek, 8 czerwca 2017

Komisja Wenecka wypowiada się o węgierskich przepisach dot. organizacji pozarządowych korzystających z finansowania zagranicznego

Komisja Wenecka wydała na wniosek Zgromadzenia Parlamentarnego RE wstępną opinię w zakresie nowowprowadzanych na Węgrzech przepisów dot. organizacji pozarządowych korzystających z finansowania zagranicznego. Uznając że przepisy zmierzają generalnie do realizacji uzasadnionego celu jakim jest transparentność funkcjonowania organizacji społecznych, czy nawet walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Komisja równocześnie wytknęła wiele ich niedociągnięć.

środa, 7 czerwca 2017

Duży krok w stronę autonomicznych statków

Global United Gas Carriers armator z Koreii Południowej będzie pierwszym użytkownikiem statków wyposażonych w najnowsze częściowo autonomiczne systemy nadzoru i kierowania pracą statku. Technologia SMARTShip została zainstalowana na nowo nabytym przez tego przewoźnika statku „Trammo Dietlin”.

wtorek, 6 czerwca 2017

Egipt i 4 państwa Rady Współpracy Zat. Perskiej zrywają stosunki dyplomatyczne z Katarem

Arabia Saudyjska, Bahrajn, Jemen, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także Egipt powołując się na interes bezpieczeństwa narodowego zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem. Doha oskarżana jest o wspieranie działalności terrorystycznej, w tym o udzielanie pomocy Al-Qaidzie, ISIS i Bractwu Muzułmańskiemu.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Polska członkiem Rady Bezpieczeństwa - najgłupsze komentarze w mediach

W piątek Zgromadzenie Ogólne wybrało Polskę na członka Rady Bezpieczeństwa z kadencją 2018-2019. W głosowaniu Polska uzyskała 190 głosów popierających. Żadne z państw nie głosowało przeciwko (zobacz informację tutaj). Stąd słynne 190:0. Wybór Polski wywołał lawinę komentarzy w mediach. Od prawa do lewa pojawiały się opinie, które można skwitować jako po prostu niekompetentne czy głupie, ale od piątku wszyscy jesteśmy ekspertami od polityki globalnej i od prawa organizacji międzynarodowych w szczególności. 

Niewątpliwie w grę wchodziły ogromne emocje, więc spuśćmy zasłonę milczenia na autorów poszczególnych twierdzeń i skupmy się na meritum.

Oto lista niesławnych komentarzy i nasza odpowiedź na nie:

Wybór Polski to żaden wyczyn, bo nie mieliśmy konkurenta - Tak to prawda, że Polska miała tzw. clean slate, ale akurat w grupie Europy Wschodniej to dość wyjątkowa sytuacja, zdarzały się przecież długie głosowania i dzielenie kadencji, jak w 1960-1961 przez Polskę i Turcję (rekordem było 154 rund głosowań w 1979 r., gdy państwa nie mogły zdecydować się czy grupę państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów miała reprezentować Kolumbia czy Kuba - w końcu wybrano Meksyk:). Wypracowanie tzw. clean slate to duży sukces negocjacyjny, a dodajmy, że wcale nie było pewne, iż Bułgaria wycofa się z kandydowania, skoro swoją kampanię prowadziła dłużej i co ważniejsze przegrała w okropnym stylu wyścig o stanowisko Sekretarza Generalnego. Wielokrotnie jednak na blogu zaznaczaliśmy, czy cena uzyskania miejsca w RB nie jest dla nas za droga, biorąc pod uwagę fakt rezygnacji przez Polskę z innych stanowisk w strukturach ONZ właśnie w celu uzyskania niestałego członkostwa w RB (zobacz nasze komentarze tutaj, tutaj). I jeszcze jedno, nawet posiadając tzw. clean slate, dane państwo musi uzyskać niebagatelną liczbę 2/3 głosów w ZO. Gdyby Polska była izolowana, potępiana, lekceważona, jak chcą to przedstawiać niektórzy, owej większości Polska mogłaby nie uzyskać. 

niedziela, 4 czerwca 2017

Zmiany w unijnym budżecie coraz bliżej?

Niedawno wspominaliśmy o pomyśle komisarz ds. sprawiedliwości, V. Jourovej, dotyczącym możliwości uzależnienia wypłaty unijnych funduszy od przestrzegania zasady praworządności. Po doniesieniach medialnych mówiących o włączeniu takiej propozycji w niemieckie dokumenty negocjacyjne przed rozpoczynającymi się w czerwcu rozmowami nt. przyszłej perspektywy budżetowej (na lata 2020-2026), temat jest coraz szerzej dyskutowany.

sobota, 3 czerwca 2017

Pierwsza misja Międzynarodowej (Humanitarnej) Komisji ds. Ustalania Faktów

Międzynarodowa Komisja ds. Ustalania Faktów (o której pisaliśmy ostatnio w kontekście wyboru dr Elżbiety Mikos-Skuzy na pierwszą wiceprzewodniczącą, zobacz tutaj), a której przez lata państwa nie zdecydowały się uruchomić w celu zbadania danych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego (ostatnio głośno było o możliwości zaangażowania komisji w zbadanie incydentu w postaci zbombardowania szpitala Lekarzy bez Granic w Kunduz w Afganistanie, co jednak zostało zablokowane przez USA, zob. o sprawie tutaj) w końcu doczekała się pierwszej misji.

Komisja została poproszona przez OBWE o wykonanie niezależnego technicznego kryminalistycznego badania w związku z incydentem z 23.04.2017, do którego doszło w Pryshyb, a w wyniku którego zginął paramedyk a zranieni zostali członkowie Specjalnej Misji Monitorującej na Ukrainie. Celem misji ma być ustalenie faktów (przypomnijmy komisja nie jest organem sądowym czy śledczym) i ocena incydentu w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. Kwestie ewentualnej odpowiedzialności karnej czy odpowiedzialności państwa za eksplozję nie znajduje się w zakresie planowanych prac komisji.

Wiadomo już, że komisja tak bardzo dba o swój wizerunek bezstronnego organu, że zdecydowała, iż w misji nie weźmie udziału żaden europejski członek Komisji. I zgodnie z zasadami komisji, całe postępowanie, jak i końcowy raport nie będą miały charakteru jawnego, a ów raport będzie przekazany przez komisję wyłącznie Sekretarzowi Generalnemu OBWE. Zapewne więc w najbliższym czasie (rozumianym dość szeroko) o misji niewiele się dowiemy, oprócz informacji o jej istnieniu, która możemy znaleźć tutaj. 

Niemniej jednak uruchomienie komisji przez OBWE daje nadzieję, że również inne organizacje (w szczególności ONZ) zacznie sięgać do potencjału komisji, by badać różne incydenty, do których dochodzi w czasie konfliktu zbrojnego.

piątek, 2 czerwca 2017

USA wycofują się z Porozumienia Paryskiego

Donald Trump po tygodniach odkładania decyzji ogłosił wczoraj (1 czerwca 2017 r.), że USA wycofają się z Porozumienia Paryskiego. Nie zdecydował się jednak na wersję "atomową" czyli wypowiedzenie całej konwencji klimatycznej. W praktyce oznacza to, że na razie jest to jedynie zapowiedź wycofania się, za którą muszą iść kroki formalne. (O prawnych aspektach wypowiedzenia Porozumienia pisaliśmy tu.) Faktyczne notyfikowanie wypowiedzenia umowy możliwe będzie dopiero w listopadzie 2019, a przestanie ono obowiązywać USA w 2020 r. a zatem już po kolejnych wyborach prezydenckich. Daje to pewne nadzieje na zmianę tej decyzji w przyszłości.

czwartek, 1 czerwca 2017

Rada Arktyczna przyjmuje traktat ws. współpracy badawczej

11 maja b.r., w Fairbanks na Alasce odbyło się 10. ministerialne posiedzenie Rady Arktycznej. W szczycie wzięli udział ministrowie 8 państw arktycznych oraz przedstawiciele 6 ludów tubylczych - stałych uczestników organizacji. Przy tej okazji przyjęto dwa dokumenty.

Znalezione obrazy dla zapytania arctic council