środa, 14 czerwca 2017

Kolejna decyzja ETPCz o niedopuszczalności w sprawach p. Turcji dotyczących skutków wprowadzenia stanu wyjątkowego

ETPCz odrzucił kolejną skargę złożoną przeciwko Turcji w związku z wprowadzeniem w ubiegłym roku stanu wyjątkowego, tym razem była to skarga zwolnionego z pracy nauczyciela. Trybunał uznał, że skarżący Köksala nie wykorzystał dostępnych krajowych środków odwoławczych, ponieważ zgodnie z przepisami dekretu, który był podstawą jego zwolnienia z pracy, miał możliwość zwrócenia się o weryfikację decyzji podjętej w jego sprawie do Komisji ds. Stanu Wyjątkowego. 

Jest to kolejna decyzja Trybunału odrzucająca skargi osób dotkniętych wprowadzeniem stanu wyjątkowego, w której podkreślono nieskorzystanie przez skarżącego ze środków krajowych. Jak jednak wskazują media powołana 23 stycznia br. komisja nie rozpoczęła jeszcze swojej działalności, pomimo faktu, że ponad 120 tys. osób straciło pracę w wyniku wprowadzenia dekretów stanu wyjątkowego i potencjalnie może się do niej odwołać.

Brak komentarzy: