czwartek, 1 czerwca 2017

Rada Arktyczna przyjmuje traktat ws. współpracy badawczej

11 maja b.r., w Fairbanks na Alasce odbyło się 10. ministerialne posiedzenie Rady Arktycznej. W szczycie wzięli udział ministrowie 8 państw arktycznych oraz przedstawiciele 6 ludów tubylczych - stałych uczestników organizacji. Przy tej okazji przyjęto dwa dokumenty.

Znalezione obrazy dla zapytania arctic council


Przede wszystkim podpisano trzeci traktat wynegocjowany pod auspicjami Rady. Celem Porozumienia ws. wzmocnienia międzynarodowej arktycznej współpracy badawczej jest ułatwienie dostępu do regionu dla osób, wyposażenia i materiałów, jak również poprawa dostępu do tamtejszej infrastruktury badawczej. Strony zgodziły się również co do potrzeby upowszechniania wykorzystania tradycyjnych, lokalnych doświadczeń i wspierania działań edukacyjnych i badawczych.

Ministrowie przyjęli także Deklarację z Fairbanks, w której dokonano podsumowania dwuletniej prezydencji USA w Radzie, oraz sformułowano wytyczne dla, przejmującej przewodnictwo grupy, Finlandii.  W nadchodzących dwóch latach Finlandia wyznaczyła 4 priorytety współpracy: ochronę środowiska, komunikację-łączność, współpracę meteorologiczną i edukację. 

Szerzej nt. osiągnięć amerykańskiej prezydencji i samego szczytu tutaj.

Brak komentarzy: