piątek, 14 lipca 2017

Nowa misja polityczna w Kolumbii

Dnia 10 lipca 2017 roku Rada Bezpieczeństwa w rezolucji 2366(2017) zdecydowała o utworzeniu misji politycznej "United NationsVerification Mission in Colombia". Misja weryfikacyjna ma zająć się sprawdzeniem wdrażania ustaleń rządu kolumbijskiego i FARC-EP zawartych w ich porozumieniu  kończącym ponad 50 letni konflikt zbrojny. Porozumienie dotyczyło rozbrojenia, politycznej, ekonomicznej i społecznej reintegracji społeczeństwa. 

Misję ustanowiono na 12 miesięcy, ale zaznaczono, że może ona ulec przedłużeniu. Ma ona zastąpić obecną misję, która była odpowiedzialna za monitorowanie i weryfikowanie procesu złożenia broni przez FARC-EP i została utworzona na podstawie rezolucji 2262(2016) również na 12 miesięcy.

 O procesie pokojowym w Kolumbii pisaliśmy już wielokrotnie między innymi tu oraz  tu.

Brak komentarzy: