poniedziałek, 10 lipca 2017

Nowy Prezydent Zgromadzenia Państw Stron MTK

Parę dni temu biuro Zgromadzenia Państw Stron MTK zdecydowało się rekomendować nową osobę na stanowisko prezesa Zgromadzenia, na 17, 18 i 19 sesję tego Zgromadzenia. 
Osoba, której dotyczy rekomendacja to O-Gon Kwon z Korei, sędzia z długoletnim doświadczeniem zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Między innymi spędził kilkanaście lat w Trybunale do spraw byłej Jugosławii. Jego szczegółowy życiorys znajduje się na stronie Trybunału.

Wybory będą miały miejsce podczas kolejnej sesji Zgromadzenia, która odbędzie się pomiędzy 4-14 grudnia 2017. Informacja prasowa znajduje się  tu.

Brak komentarzy: