środa, 16 sierpnia 2017

Wchodzi w życie Konwencja z Minamata w sprawie rtęciDziś (16 sierpnia), po blisko czterech latach od otwarcia do podpisu wchodzi w życie Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci. Stało się to możliwe dzięki temu, że 17 maja została ona ratyfikowana przez Unię Europejską i siedem spośród jej państw członkowskich (Bułgarię, Danię, Węgry, Maltę, Holandię, Rumunię i Szwecję, co zapewniło wymaganą liczbę pięćdziesięciu ratyfikacji. Konwencja została otwarta do podpisu w październiku 2013 r (o czym pisaliśmy tu) i została podpisana przez 128 państw. Obecnie liczba ratyfikacji wzrosła do 74 (informacje o ratyfikacji). Niestety wśród państw-stron wchodzącej właśnie w życie Konwencji nie ma jeszcze Polski, która chociaż podpisała ją 24 września 2014 r., dotychczas jej nie ratyfikowała. Będzie ona zatem w Polsce obowiązywała jedynie pośrednio, w zakresie w jakim zobowiązuje Unię Europejską. Jest on wyznaczany przede wszystkim przez prawo wtórne UE regulujące problem użycia, składowania i handlu rtęcią, głównie Rozporządzenie 2017/852 przyjęte właśnie w celu wykonania Konwencji.  


W związku z wejściem w życie Konwencji uda się zgodnie z wcześniejszymi planami odbyć pierwszą konferencję stron (COP) w dniach 24-29 września w Genewie. Będzie ona miała głównie charakter organizacyjny. Konieczne jest np. ustanowienie przez strony stałego sekretariatu, przyjęcie regulaminu (więcej).Przypomnijmy, że Konwencja z Minimaty jest pierwszym od ponad dekady tzw. wielostronnym porozumieniem środowiskowym dotyczącym bezpośrednio ochrony zdrowia ludzkiego. Wprowadza ona szereg regulacji, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia rtęcią: zakaz otwierania i stopniowe zamykanie kopalni rtęci, zakaz używania rtęci przy wydobywaniu złota tradycyjnym i na małą skalę, zakaz lub ograniczenie użycia rtęci w różnego typu produktach (np. w amalgamatach dentystycznych), ograniczenia w handlu rtęcią oraz produktach przy których jest wykorzystywana, kontrolowanie i jeśli to możliwe ograniczenie emisji rtęci do atmosfery, zwiększenie bezpieczeństwa przechowywania rtęci.

Brak komentarzy: