czwartek, 5 października 2017

Irlandzki High Court zadaje pytanie prejudycjalne w sprawie Facebooka

Przedwczoraj, 3 października, irlandzki High Court zapowiedział zadanie pytań prejudycjalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE w przedmiocie zgodności przekazywania danych użytkowników Facebooka przez europejską filię serwisu mieszczącą się w Irlandii do jej spółki-matki w USA. Pozwalają na to tzw. „standardowe klauzule umowne”, które do tej pory były uznawane przez Komisję Europejską za zgodne z prawem. 

System przekazywania danych za pomocą „standardowych klauzul umownych” ma budzić wątpliwości ze względu na to, że spółka, która je otrzymuje, „automatycznie” deklaruje, że będzie przestrzegała właściwych regulacji unijnych. W ocenie sądu irlandzkiego taki mechanizm w niewystarczający sposób chroni prawa obywateli UE. Obecnie odpowiednia instytucja krajowa może zablokować „standardową klauzulę umowną”, ale tylko w konkretnym przypadku. Pytania kwestionują system co do zasady. 

Wydanie orzeczenia prejudycjalnego w tej sprawie będzie w praktyce dotyczyło także innych amerykańskich serwisów społecznościowych działających w UE, które korzystają z podobnych mechanizmów. Jeżeli TS uznałby wykorzystywany mechanizm przekazywania danych za niezgodny z prawem unijnym, to wydane orzeczenie mogłoby mieć podobne konsekwencje do tego w sprawie Safe Harbour.

Choć merytorycznej odpowiedzi ze strony Trybunału nie należy spodziewać się szybko (procedura prejudycjalna trwa zazwyczaj co najmniej kilkanaście miesięcy), to ze względu na ważkość tej sprawy warto ją śledzić, także za pośrednictwem naszego bloga.

Brak komentarzy: