środa, 11 października 2017

Pierwsze raporty z realizacji Konwencji Stambulskiej - Austria i Monako

Pod koniec września Grupa ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej opublikowała dwa pierwsze raporty będące wynikiem badania realizacji przez państwa postanowień Konwencji Stambulskiej – raporty dot. Austrii i Monako

Oceniając działania władz austriackich Grevio doceniła fakt, iż Austria od wielu lat jest liderem we wprowadzaniu rozwiązań chroniących ofiary przemocy domowej. Podkreślono natomiast konieczność podniesienia poziomu pomocy ofiarowanej dla ofiar gwałtów, przemocy seksualnej, czy wymuszonych małżeństwa.

Odnosząc się do sytuacji w Monako, Grupa pozytywnie oceniła przyjęcie nowych przepisów dotyczących zwalczania przemocy domowej. Zauważyła jednakże, że zarówno w projektowaniu polityk oraz wprowadzaniu w celu ich realizacji stosownych środków, władze Monako powinny zwrócić większą uwagę na kontekst płci, w którym dokonywana jest przemoc wobec kobiet oraz co interesujące zapewnić większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w zwalczanie tego fenomenu.

Brak komentarzy: