czwartek, 2 listopada 2017

Guest post: Do młodych*, czyli gorzka refleksja po III wykładzie pamięci Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego

18 października 2017 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN odbył się kolejny, trzeci już wykład dla uczczenia pamięci prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, wybitnego prawnika i ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Mówcą był emerytowany profesor uniwersytetu im. Humboldta w Berlinie, Christian Tomuschat. W bardzo ciekawym wystąpieniu prof. Tomuschat zajął się problematyką tożsamości zbiorowej (państwowej, konstytucyjnej) i indywidualnej (w kontekście m.in. praw człowieka), także w kontekście wyroku ETS w sprawie Węgry i Słowacja przeciwko Radzie UE, dotyczącej legalności mechanizmu relokacji uchodźców. Ku naszemu zaskoczeniu, prof. Tomuschat wcale nie poparł bezwarunkowo stanowiska Unii Europejskiej, zwracając uwagę na istotne racje po stronie państw skarżących ów mechanizm.

Z żalem i smutkiem muszę stwierdzić, że wielkim, rozczarowującym zaskoczeniem  była niewielka frekwencja na wykładzie. Niezbyt często mamy okazję gościć w Polsce tak wybitnych prawników. Mogę zrozumieć (acz z trudem) nieobecność osób spoza Warszawy. Na wykład nie pofatygował się jednak żaden pracownik ani doktorant któregokolwiek wydziału prawa uczelni warszawskich, ani studenccy członkowie ILA. Zapewne byli w tym czasie bardzo zajęci innymi, pewnie bardziej przyziemnymi sprawami. Ale nie świadczy to dobrze o ich pasji badawczej i chęci kontaktu z osobami, od których każdy z nas - bez względu na wiek i pozycję naukową - może usłyszeć wiele ciekawych myśli. Źle to wróży perspektywom rozwoju i pasji badawczej  młodych ludzi, którzy powinni być ciekawi świata, dociekliwi i otwarci na inspiracje, których naturalnym źródłem są spotkania z wielkimi uczonymi.

Autor: Władysław Czapliński

* Tytuł posta nawiązuje do wiersza Adama Asnyka "Do młodych", który też warto sobie od czasu do czasu przypomnieć.

Brak komentarzy: