niedziela, 12 listopada 2017

Postępowanie MTK w Burundi

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o zbrodniach przeciwko ludzkości popełnianych w Burundi, wskazując na problemy związane ze skutecznym prowadzeniem postępowania przez Prokurator MTK w odniesieniu do Burundi z tego względu, że państwo to postanowiło wycofać się ze Statutu MTK, zobacz naszego posta tu.

Trzy dni temu Trybunał ogłosił, że postanowił jednak autoryzować postępowanie Biura Prokurator w Burundi. Decyzję wydano już 25 października, ale dopiero teraz ją ujawniono (zobacz informację tu  oraz decyzję MTK tu).

Postępowanie ma dotyczyć zbrodni popełnionych przez obywateli Burundi na terytorium tego kraju i poza jego granicami, od 26 kwietnia 2015 do 26 października 2017 i Trybunał uznał, że może być rozszerzone poza tę datę (czyli datę od której wystąpienie Burundi nabrało mocy) tak długo jak postępowanie Prokurator będzie dotyczyć zbrodni, które popełniono jak jeszcze Burundi było stroną Statutu MTK. Zapewne ta część decyzji będzie powodem wielu komentarzy, Trybunał zastosował rozszerzającą interpretację Statutu. Postanowienia Statutu mogą być przecież interpretowane w ten sposób, że Trybunał nie powinien prowadzić postępowania w sprawie zbrodni, które nastąpiły po dacie wystąpienia państwa ze Statutu, chyba że za zgodą tego państwa (wyrażoną np. w deklaracji uznającej jurysdykcję Trybunału) lub na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa, która mogłaby rozszerzyć jurysdykcję MTK poza tę ostatnią datę. 

Decyzja ta niewątpliwie nie będzie mile widziana przez władze Burundi, które robią wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności za popełnione zbrodnie.

Brak komentarzy: