wtorek, 26 grudnia 2017

ESIL zaprasza do współpracy polskich badaczy

Na prośbę European Society of International Law redakcja bloga PPM przekazuje poniższą informację. 

European Society of International Law (ESIL) jest największym europejskim stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zajmujące się naukowo prawem publicznym międzynarodowym. Członkami Stowarzyszenie są zarówno doświadczeni badacze jak i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Zadaniem ESIL jest tworzenie warunków do wymiany poglądów i współpracy pomiędzy europejskimi badaczami, a także stymulowanie dyskusji naukowej w tym obszarze. W tym celu stowarzyszenie angażuje się w szczególności w organizację konferencji, warsztatów, wykładów oraz innych wydarzeń naukowych. 

ESIL pragnie zachęcić badaczy z Polski do włączenia się w działalność stowarzyszenia. Z członkostwem w ESIL jest związanych szereg korzyści. Członkowie są informowani o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez stowarzyszenie, mają możliwość włączenia się w prace grup roboczych (pełna lista grup jest dostępna tu), uzyskują bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej European Journal of International Law, otrzymują kwartalny newsletter oraz comiesięczne ESIL Updates, jak również mają możliwość promowania organizowanych przez siebie wydarzeń naukowych na stronach ESIL.

By zwiększyć zainteresowanie swoją działalnością ESIL zdecydował się na obniżenie opłat członkowskich dla państw sklasyfikowanych jako „upper-middle income”. Do grupy tej należy również Polska. Roczna obniżona opłata wynosić będzie w 2018 r. 50 EUR. 

Więcej szczegółów dotyczących ESIL można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia.

Brak komentarzy: