niedziela, 28 stycznia 2018

Statystyki ETPCz za 2017 r.

W mijającym tygodniu Europejski Trybunał Praw Człowieka przedstawił statystyki za 2017 r.

Pierwsza najważniejsza wiadomość to ta, że znów - tym razem o 29 % - spadła liczba spraw pozostających w rozstrzyganiu Trybunału: pod koniec 2017 r. było ich 79.750, liczba ta wzrosła w czerwcu do 93.200, by spaść na koniec roku do 56.250. Tak duży spadek liczby zawisłych spraw był po pierwsze wynikiem przekierowania całych grup spraw do systemu krajowego, chodzi tu przede wszystkim o masowo napływające sprawy tureckie, które zostały uznane za niedopuszczalne z powodu niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, o skargi przeciwko Węgrom dotyczące nieadekwatnych warunków osadzenia oraz o sprawy przeciwko Ukrainie dotyczące niewykonywania orzeczeń krajowych, które w liczbie ponad 12 tys. zostały przekierowane do Komitetu Ministrów RE poprzez wyrok Burmych p. Ukrainie. Drugą przyczyną zmniejszania się liczby zawisłych skarg jest duża efektywność procedury orzekania w składzie jednego sędziego. W ten sposób Trybunał zakończył rozpatrywanie 49.400 spraw, które zostały uznane za niedopuszczalne (wzrost o 36%). O 69 % wzrosła też liczba spraw kończonych w procedurze wyroków komitetowych wydawanych w składzie 3 sędziów. 

Celem zwiększenia efektywności Trybunału w zakresie kończenia spraw nie budzących wątpliwości i przez to niedopuszczalnych jest potrzeba skoncentrowania się na najważniejszych sprawach, a mianowicie tych, które mieszczą się w trzech pierwszych kategoriach priorytetowych. W tej grupie spraw nastąpił również spadek zawisłych spraw o 10 %. Na koniec 2017 r. było ich jednak ponad 17 tys.

Polska wypada w tym roku po raz kolejny korzystnie w statystykach Trybunału. Zmniejszyła się liczba zapadłych przeciwko Polsce wyroków (z 29 w 2016 r. do 20 w 2017 r.). Po raz kolejny Polska spadła też pod względem liczby wniesionych skarg na 10000 mieszkańców - obecnie ten wskaźnik wynosi 0,54 to jest wynikiem poniżej średniej europejskiej (0,76). Niestety Polska plasuje się na 10 miejscu pod względem liczby zawisłych przed Trybunałem spraw.

Brak komentarzy: