sobota, 13 stycznia 2018

USA przyjmują precedensowy program sankcji za naruszenia praw człowieka i korupcję

20 grudnia prezydent USA Donald Trump przyjał Dekret Wykonawczy 13818 (Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption) realizujący postanowienia Global Magnitsky Human Rights Accountability Act z 2016 r. - ustawy stanowiącej podstawę do nałożenia sankcji w przypadkach pogwałcenia praw człowieka lub skorumpowanych urzędników.
Na mocy Dekretu Wykonawczego autoryzowane zostały sankcje wobec 13. podmiotów spoza USA uznanych za uczestniczące w, mające związek z lub udzielające wsparcia w aktach poważnych naruszeń praw człowieka, korupcji, korupcji lub transferowaniu środków pochodzących z korupcji. Dodatkowo Office of Foreign Assets Control, działające w ramach Departamentu Skarbu, nałożyło skargi na 39 podmiotów. Łącznie sankcjami objęto podmioty z 13 państw Azji, Afryki, Europy i Ameryki Północnej.

Jak wskazują autorzy Global Trade & Sanctionsl Law:
  • To pierwszy przypadek kiedy Stany Zjednoczone wdrożyły program sankcji wobec równie zdywersyfikowanej grupy adresatów z całego świata, a nie według klucza jednego państwa, organizacji, czy działalności. 
  • W powyższych ramach prawnych rozszerzanie przez administrację zakresu sankcji o kolejne osoby - w tym pochodzące z państw sojuszniczych Stanów Zjednoczonych - jest poddane relatywnie mało restrykcyjnej kontroli politycznej. 
  • Wreszcie precedensowy charakter ma zarówno brak wymogu łącznika między działalności stanowiącą podstawę do objęcia sankcjami a jurysdykcją amerykańską, jak i łatwość objęcia sankcjami urzędników państw trzecich. 
Powyższy Dekret Wykonawczy oraz Global Magnitsky Act należy odróżnić od Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012 (ws. sankcji wobec odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji) oraz Countering America’s Adversaries through Sanctions Act (CAATSA o której ostatnio pisaliśmy tutaj).

Brak komentarzy: