niedziela, 11 lutego 2018

Dziś Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce!!!

Szanowni Państwo! 

Codziennie mamy do czynienia z dyskryminacją kobiet w świecie nauki. Konferencje bez kobiet, ba konferencje o prawach kobiet bez udziału kobiet; seminaria w gronie jedynie męskich ekspertów to ciągle zupełnie zwyczajna codzienność. Na każdym szczeblu kariery naukowej zwiększa się ilość mężczyzn w stosunku do kobiet, co doskonale oddaje cytat ze strony ONZ: the probability for female students of graduating with a Bachelor’s degree, Master’s degree and Doctor’s degree in science-related field are 18%, 8% and 2% respectively, while the percentages of male students are 37%, 18% and 6% (zob. tu)

Nie ma równości płac. Nie ma równych szans. Potwierdza to treść rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w 2015 roku (zobacz tu), w której przypomina się państwom o konieczności zapewnienia równego udziału kobiet w nauce i wyeliminowania ich dyskryminacji. 

Dziś międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce. Warto pamiętać, o tym, że dyskryminacja, o której piszemy dotyczy połowy ludzkości, co oznacza, że wiedzy i umiejętności tej połowy nie wykorzystujemy w pełni.

Brak komentarzy: