środa, 11 kwietnia 2018

Z początkiem marca 2018 roku w życie weszły zmiany do konwencji MARPOL dotyczące ograniczenia emisji CO2

Z początkiem marca 2018 roku w życie weszły zmiany w załączniku VI do konwencji MARPOL. Szczególne znaczenie ma wprowadzenie przyjętego rezolucją MPEC.278(70) prawidła 22A. Obliguje ono statki o pojemności 5000 brutto i większej, do zbierania od 2019 roku danych wymienionych w Uzupełnieniu IX do Zał. VI Konwencji MARPOL. Jednostki tego typu odpowiadają za 85% emisji CO2 ze statków w ramach żeglugi międzynarodowej. Zbieranie danych dotyczących ilości zużywanego paliwa realizowane będzie przez państwo bandery a następnie dane te przekazywane będą do utworzonej przez IMO Ship Fuel Consumption Database. Dane te mają być wykorzystane do stworzenia (do 2023 r.) Kompleksowej Strategii redukcji gazów cieplarnianych ze statków. Faza zbierania danych o zużyciu paliw jest jednym z trzech etapów przygotowywania Strategii. Kolejne kroki są dyskutowane między innymi w trakcie trwającej obecnie w dniach 9-13 kwietnia 72 sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego. 

Więcej informacji tutaj.

Brak komentarzy: