wtorek, 1 maja 2018

Nowe polskie nazwiska na liście Stałego Trybunału Arbitrażowego

Chcielibyśmy odnotować zmiany na liście polskich członków Stałego Trybunału Arbitrażowego, m.in. spośród których wybierani są kandydaci na sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Na dotychczasowej liście, zgodnie z informacją na stronie Trybunału, znajdowali się m.in. prof. Kazimierz Lankosz, prof. Jerzy Makarczyk oraz prof. Janusz Symonides. 

Według ostatnich informacji Polska obecnie zgłosiła:
prof. Elżbietę Karską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
prof. Romana Kwietnia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
prof. Cezarego Mika z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
prof. Annę Wyrozumską z Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkim wskazanym wyżej serdecznie gratulujemy. 

Odnotujmy, że w dziedzinie prawa międzynarodowego najwidoczniej to UKSW powoli wyrasta na potęgę w Polsce. Wypada też odnotować doskonałe zbalansowanie kandydatur pod względem płci (choć można mieć wątpliwości, czy to celowy czy przypadkowy rezultat). 

Jeśli chodzi o sposób wyboru kandydatów, to najwidoczniej obowiązuje pełna dyskrecjonalność Ministra Spraw Zagranicznych. Być może kluczem jest zasiadanie w Doradczym Komitecie Prawnym przy Ministrze Spraw Zagranicznych, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że aktualnego składu tegoż Komitetu trudno doszukać się w dostępnych źródłach (na stronie ILA znajdują się niektóre opinie wydane przez Komitet).

Brak komentarzy: