piątek, 4 maja 2018

Obchody 20 rocznicy przyjęcia Statutu MTK rozpoczęte

Właśnie rozpoczęły się obchody 20 rocznicy przyjęcia Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, co nastąpiło w lipcu 1998 roku. Przy okazji odbywa się szereg uroczystości. Jest to też czas wielkich posumowań. Trybunał osądził 10 osób, 14 spraw się toczy, otwartych jest 10 postępowań przygotowawczych. Jednocześnie formułować można wobec roli trybunału wiele zastrzeżeń, dotyczących zarówno jego efektywności, szybkości postępowań, zbyt niskich kar, niemożności schwytania Saifa Kaddafiego, Simone Gbagbo, czy Al-Bashira, skupienia na Afryce. Wskazuje się na to, że utrzymanie trybunału jest drogie, dodatkowo nie można nazywać go sądem uniwersalnym, bo choć należą do niego 123 państwa- te największe nie ratyfikowały Statutu. 

Polecamy Państwa uwadze następujące artykuły:
- o stosunku MTK do Afryki: Can the ICC play fair in Africa także Africa failed experiment
- o oczekiwaniach wobec MTK: International Criminal Court at risk
- o jurysdykcji wobec zbrodni agresji: The crime of aggression, the UK and France: time to show leadership on the principles of international law at the International Criminal Court
- o prawie i polityce w MTK: Law and politics

Stawiać także należy pytania o przyszłość międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, o osądzenie zbrodni na Rohindżach, zbrodni przeciwko Palestyńczykom w Strefie Gazy, zbrodni popełnianych na Jazydach. 

W kontekście przypadającej rocznicy warto uświadomić sobie, że wobec niechęci państw do wykonywania jurysdykcji na zasadzie represji wszechświatowej, MTK to poza sądem krajowym, jedyny międzynarodowy sąd, który może osądzić sprawców najcięższych zbrodni.

Brak komentarzy: