sobota, 5 maja 2018

Polska rozpoczęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa - skupiamy się na promocji prawa międzynarodowego

Z dniem 1 maja 2018 r. Polska rozpoczęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 

"Naszym celem podczas przewodnictwa jest praca na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz". 

No cóż... powyższe nie jest zaskoczeniem, skoro zgodnie z art. 24 Karty Narodów Zjednoczonych Rada Bezpieczeństwa to organ, na którym spoczywa główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Wśród bardziej konkretnych celów polskiego przewodnictwa MSZ wskazuje na:
  • sprawną organizację pracy Rady i bezstronne moderowanie debat;
  • organizację spotkań, poświęconych sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a także wybranym problemom z Europy i Azji;
  • sprawna reakcja na niespodziewane sytuacje;
  • organizacja szeregu wydarzeń promujących wybrane priorytety przyświecające polskiemu członkostwu;
  • organizacja debaty otwartej pod przewodnictwem Prezydenta RP Andrzeja Dudy pt. „Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w utrzymaniu prawa międzynarodowego w kontekście zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 
  • organizacja debaty otwartej nt. ochrony ludności cywilnej.
Na marginesie Polska mogłaby zadbać o aktualniejszą wersję strony polskiego przedstawicielstwa przy ONZ (http://nowyjorkonz.msz.gov.pl/en/) i skorygowanie na oficjalnych stronach, że prawidłowym adresem nie jest strona http://www.un.polemb.net, która nie działa, głównym źródłem informacji o polskim przewodnictwie jest więc twitter, z którego wynika, że główna debata nt. prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ma się odbyć 17 maja a 22 maja ma mieć miejsce debata nt. ochrony ludności cywilnej.

Zapowiada się więc miesiąc, w którym powinno wiele się dziać z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Będziemy się starali odnotowywać na blogu wątki prawnomiędzynarodowe polskiego przewodnictwa w Radzie i zaangażowanie prawników internacjonalistów w ww. wydarzenia.

Brak komentarzy: