wtorek, 15 maja 2018

Rosja ponosi prawną odpowiedzialność za wywłaszczenie ukraińskich inwestycji na Krymie

W kwietniu 2017 r. informowaliśmy o szeregu postępowań arbitrażowych wszczętych przeciwko Federacji Rosyjskiej przez ukraińskich przedsiębiorców z Krymu, którzy mimo nie prowadzenia działalności na terytorium Rosji w momencie utraty inwestycji, wystąpili z roszczeniami odszkodowawczymi na podstawie BITu Ukraińsko-Rosyjskiego.

Jak poinformował Stały Trybunał Arbitrażowy, zakończyło się pierwsze z tych postępowań w sprawie Everest Estate LLC et al. v. The Russian Federation (Case No. 2015-36). Arbitrzy jednomyślnie orzekli, że Rosja ponosi odpowiedzialność prawną za wywłaszczenie ukraińskich inwestycji na Krymie (PCA Press Release). Rosja, która od początku kontestowała jurysdykcję trybunału, nie uczestniczyła w rozprawie ani nie skorzystała z prawa do złożenia pisemnych wyjaśnień (PCA Press Relase).


Mimo że tekst wyroku arbitrażowego jest poufny, w-ce minister spraw zagranicznych Olena Zerkal poinformowała na Facebooku (zob. oryginał lub informacja w jęz. angielskim), że trybunał stwierdził:
  • odpowiedzialność Rosji na podstawie BITu za działania podjęte na Krymie,
  • że tzw. nacjonalizacja, przeprowadzona na podstawie uchwały parlamentu Krymu z 2014 r., stanowiła pogwałcenie BITu,
  • Rosja powinna wypłacić 159 mln USD odszkodowania oraz pokryć koszty postępowania.
Powyższy wyrok dotyczy odszkodowania za mienie zaledwie 18 spółek i 1 inwestora prywatnego, ale we wspomnianym na wstępie poście wskazywaliśmy długą listę kolejnych postępowań arbitrażowych wszczętych przeciwko Rosji w związku z bezprawną aneksją Krymu. Lista międzynarodowych postępowań spornych między oboma państwami jest znacznie dłuższa (Euromaidan Press, Hague court rules Russia must compensate Ukrainian investors $159 mn for Crimea losses).


Brak komentarzy: