sobota, 30 czerwca 2018

Kamerun ratyfikuje Konwencję o przejrzystości w arbitrażu inwestycyjnym

Po przeszło roku od wejścia w życie Konwencji z Mauritiusa o przejrzystości w arbitrażu inwestycyjnym (nasz post tutaj), Kamerun jako 4. państwo - po Mauritiusie, Kanadzie i Szwajcarii - złożyło dokument ratyfikacyjny. Tym samym traktat wejdzie wobec niego w życie w grudniu b.r.

19 państw pozostaje sygnatariuszami Konwencji (ostatnia Boliwia w kwietniu b.r.), a zatem międzynarodowe poparcie dla szeroko chwalonej reformy nadal pozostaje rozczarowujące.

piątek, 29 czerwca 2018

Dlaczego nowelizacja nowelizacji ustawy o IPN wszystkiego nie naprawiła

Pisaliśmy na blogu o głównych wątpliwościach związanych z nowelizacją ustawy o IPN z lutego 2018 r. (zobacz tutaj).

Kilka dni temu obie izby parlamentu przegłosowały kolejną nowelizację, która miała naprawić błędy poprzedniej (zobacz tekst tutaj). Uchylono art. 55 a i 55 b, które budziły największe kontrowersje, gdyż m.in. wprowadzały odpowiedzialność karną za nieumyślne przypisywanie odpowiedzialności RP i polskiemu narodowi za zbrodnie III Rzeszy. Dobrze, że te przepisy w tej formie wkrótce znikną z porządku prawnego, jednak niestety nie usunięto wszystkich budzących wątpliwości przepisów. Można podać trzy przykłady.

czwartek, 28 czerwca 2018

Rada Praw Człowieka ONZ rozpatrzyła raport Specjalnego Sprawozdawcy ds. niezawisłości sędziów i prawników przygotowany na podstawie zeszłorocznej wizyty w Polsce


W bieżącym tygodniu uwaga części opinii publicznej, która jest zainteresowana reakcją międzynarodową na zmiany w polskim sądownictwie, skupiła się na wtorkowym wysłuchaniu w Radzie UE (w ramach art. 7 TUE) - zob. nasz post. Dzień wcześniej miało jednak miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie dotyczące kontrowersji związanych ze zmianami w polskim systemie sądowniczym.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o wizycie w Polsce Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. niezawisłości sędziów i prawników - Diego García-Sayána. Już w swoich wstępnych konkluzjach, kończących zeszłoroczną (październik) wizytę, Specjalny sprawozdawca wskazał m.in., że: niezależność sądownictwa jest poważnie zagrożona. Kolejnym etapem procedury było przygotowanie szczegółowego raportu, a następnie przedstawienie go na forum Rady Praw Człowieka, co miało miejsce właśnie w poniedziałek, tj. 25 czerwca 2018 r.

środa, 27 czerwca 2018

Polska wysłuchana w Radzie UE w ramach postępowania z art. 7 TUE

Wczoraj w Luksemburgu miało miejsce wysłuchanie Polski w Radzie UE w ramach toczącego się postępowania z art. 7 ust. 1 TUE. Jak się wydaje, nie przyniosło ono przełomu. 

Wysłuchanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Dotyczyło kwestii reformy ustroju sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, sędziowskich postępowań dyscyplinarnych oraz instytucji skargi nadzwyczajnej. Z relacji wynika, że początkowo F. Timmermans powtórzył argumenty Komisji przemawiające za istnieniem wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia praworządności w Polsce. Później głos zabrał wiceminister spraw zagranicznych K. Szymański, po czym pytania zadawali przedstawiciele rządów państw członkowskich. MSZ udostępnił notatkę zawierającą prezentowane argumenty w tej dyskusji. Zawiera ona w zasadzie syntezę prezentowanego dotychczas stanowiska polskiego rządu. W szczególności stwierdza się np., że wprowadzenie wcześniejszego wieku emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego nie narusza Konstytucji, ponieważ sędziowie zachowują swój status dożywotnio, a wiek przejścia w stan spoczynku określa ustawa. Jeśli chodzi o sześcioletnią kadencję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, to MSZ konstatuje, że jest ona co prawda przewidziana w Konstytucji, ale „mogą zajść okoliczności, w których kadencja ta będzie krótsza”. Wcześniej premier M. Morawiecki stwierdził, że Komisja nie rozumie specyfiki ustrojów postkomunistycznych, które miały problem z samooczyszczeniem się środowisk sędziowskich. 

wtorek, 26 czerwca 2018

Czy to już koniec światowego systemu handlu jaki znamy?

Kolejne dni przynoszą coraz gorsze wiadomości dotyczące przyszłości handlu międzynarodowego. Wydaję się, że system jaki znamy (relatywnie otwarty i oparty na regułach Światowej Organizacji Handlu) odchodzi właśnie w przeszłość. Nie jest przy tym jasne jaki nowy porządek wyłoni się z postępującego chaosu. Zmiany te niewątpliwie będą miały burzliwy charakter i mogą doprowadzić do globalnej recesji (por. z oświadczeniem IMF). Będą one również oddziaływać na Polskę – bezpośrednio bo nie można wykluczyć, że w pewnym momencie jakieś polskie produkty zostaną objęte dodatkowymi cłami, i pośrednio - głównie przez Niemcy, które są największym eksporterem w Unii Europejskiej (UE) i jednocześnie największym odbiorcą naszych towarów. Polska, jako część UE, będzie musiała również zaangażować się (przynajmniej formalnie) w pogłębiający się spór pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi. Cały czas pozostaje otwartym pytaniem jak te napięcia wpłyną na bezpieczeństwo transatlantyckie. Czy narastające spory handlowe mogą doprowadzić do marginalizacji NATO? Wycofania się amerykańskiej armii z Europy? Przyglądając się dotychczasowym poczynaniom Donalda Trump’a nie można wykluczyć takiego scenariusza. Z punktu widzenia Polski byłby on skrajnie negatywny, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę zbliżający się szczyt Trump – Putin oraz postępującą marginalizację Polski w Unii Europejskiej (w tym w obszarach związanych z bezpieczeństwem i obronnością). 

niedziela, 24 czerwca 2018

Yuji Iwasawa nowym sędzią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

22 czerwca br Zgromadzenie Ogólne i Rada Bezpieczeństwa ONZ wybrały nowego sędziego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, na miejsce zwolnione w wyniku rezygnacji japońskiego sędziego Hisashiego Owady (złożonej jeszcze  w lutym 2018 r., ale ze skutkiem od 7 czerwca - zob. komunikat prasowy MTS 2018/14). Sędzia Owada pełnił swój urząd od 2003 r., a w l. 2009-12 - funkcję Prezesa MTS. Jego druga kadencja w MTS miała zakończyć się 5 lutego 2021 r.  

Następcą sędziego Owady został także Japończyk, Yuji Iwasawa, profesor prawa międzynarodowego Uniwersytetu  Tokijskiego (szczegółowe CV sędziego zawiera komunikat prasowy MTS 2018/29). Był on jedynym kandydatem, zgłoszonym przez ponad 30 grup narodowych Stałego Trybunału Arbitrażowego (zgodnie z procedurą z art. 5 Statutu MTS). Swoją funkcję, zgodnie z art. 15 Statutu MTS sędzia Iwasawa będzie pełnił do końca kadencji sędziego, na którego miejsce został wybrany, a więc do 5 lutego 2021 r. Oczywiście, po jej upływie będzie mógł ubiegać się o reelekcję.

piątek, 22 czerwca 2018

Warunki odbywania kary w izolacji przez Andersa Breivika spełniają wymogi ETPC

Trybunał decyzją o niedopuszczalności oddalił skargę Hansen p. Norwegii, złożoną przez bardzo dobrze znanego opinii publicznej na całym świecie Andersa Breivika, który w 2011r. dopuścił się masowego zabójstwa 77 osób i podłożenia ładunków wybuchowych w Oslo.

Od 2011 r. skarżący odbywa karę 21 lat pozbawienia wolności, która wykonywana jest w warunkach zaostrzonego reżimu. Już w 2015 r. skarżący kwestionował przed sądami cywilnymi Norwegii warunki osadzenia w kilku aspektach: bardzo ograniczonego kontaktu ze współwięźniami, także tymi, którzy odbywali karę w podobnych warunkach jak on, nadmiernie dokonywanych oględzin ciała, nadmiernego stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci kajdanków oraz kontroli wizyt i korespondencji. Na etapie postępowania krajowego sąd pierwszej instancji przyznał rację skarżącemu, jednak wyrok ten został uchylony przez sąd apelacyjny, który w niezwykle dogłębnym orzeczeniu i z powołaniem na orzecznictwo ETPCz, szczegółowo rozważył wszystkie elementy odbywania przez skarżącego kary. I właśnie argumenty zawarte w tym drugim wyroku krajowym, które zostały detalicznie zreferowane w orzeczeniu ETPC, posłużyły do oddalenia skargi przez Trybunał w Strasburgu. Trybunał dostrzegł, że kwestia odbywania przez skarżącego kary była bardzo duży wyzwaniem dla władz norweskich oraz że stale brały one pod uwagę skargi składane przez skarżącego i wprowadzały elementy, które prowadzić miały do ograniczenia dotkliwości odbywania kary w izolacji. Skarga została odrzucona jako oczywiście nieuzasadniona w składzie komitetowym trzech sędziów.

czwartek, 21 czerwca 2018

Kulturowy peacebuilding - budowanie pokoju w Mali


©UNESCO/Clarisse P. Njikam

W dniach 4-7 czerwca 2018 r., Biuro UNESCO w Bamako (Mali) zorganizowało warsztaty w Ségou (miasto portowe w południowo-zachodnim Mali, nad rzeką Niger) dotyczące nowego podręcznika szkolenia i planowania działań w ramach Funduszu Budowy Pokoju, zatytułowanego "Young Actors for Peace and National Reconciliation”. Celem podręcznika jest implementacja programu (o tej samej nazwie) zmierzającego do wzmocnienia zaangażowania młodzieży i kobiet na rzecz pokoju, poprawy spójności społecznej, dialogu społecznego, wspólnego życia i rozwoju potencjału młodych ludzi po zakończeniu konfliktu zbrojnego w Mali. Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy w regionach Ségou i Mopti, i zostanie skierowany do 3400 bezpośrednich beneficjentów, w tym 2500 młodych kobiet i mężczyzn oraz 900 kobiet. Jego budżet opiewa na kwotę 1,4 miliarda Franków CFA, czyli około 9,3 milionów złotych, i sfinansowany jest przez Fundusz Budowania Pokoju z Departamentu Stabilizacji i Rozwoju MINUSMA (Wielowymiarowa Zintegrowana Misja Stabilizacyjna w Mali – ang. United Nations Integrated Stabilization Mission in Mali).

środa, 20 czerwca 2018

USA wycofują się z Rady Praw Człowieka

Ambasador US przy ONZ ogłosiła wczoraj, iż Stany Zjednoczone wycofują się z Rady Praw Człowieka. Oficjalnym powodem takiego ruchu, zapowiadanego zresztą przez administrację amerykańską od miesięcy, jest niechęć członków rady do podjęcia niezbędnych reform oraz tolerowanie jako członków rady państw oskarżanych o poważne naruszenia praw człowieka i brak jakiegokolwiek rozliczenia ich z dokonanych zbrodni. Tu USA wyraźnie wskazują przykłady Iranu, Wenezueli oraz Demokratycznej Republiki Konga. Drugim dnem działań podjętych przez stronę amerykańską jest nieprzychylny, zdaniem Amerykanów, stosunek rady do Izraela. Niewątpliwie jednak decyzję o podjęciu tak radykalnego kroku przyspieszył fakt, iż dwa dni temu Komisarza Praw Człowieka ONZ bardzo krytycznie ocenił działania władz amerykańskich polegające na rozdzielaniu rodzin imigrantów na granicy z Meksykiem. Sekretarz Generalny ONZ wyraził rozczarowanie decyzją władz amerykańskich.
  

Pokłosie Achmea: Polska być może uchyli się od wykonania wyroku arbitrażowego Abris

W grudniu 2017 r., informowaliśmy, że Polska przegrała z funduszem private equity Abris arbitraż inwestycyjny przed Sztokholmską Izbą Handlową (post tutaj). Z interpelacji poselskiej wynikało wówczas, że mimo stwierdzenia przez trybunał naruszenia praw inwestora, Polska w ogóle nie podjęła negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania ze względu na przeświadczenie ministerstwa - nie podzielanego przez autora interpelacji - o zaistnieniu podstaw do uchylenia wyroku. Z treści interpelacji wynikało wówczas, że błędy proceduralne Prokuratorii Generalnej z góry zdawały powództwo o uchylenie wyroku na niepowodzenie.

wtorek, 19 czerwca 2018

Holandia konsultuje projekt nowego BITu Modelowego

W połowie maja informowaliśmy, że w związku z zakwestionowaniem w sprawie Achmea zgodności wewnątrz-unijnych BITów z prawem unijnym przez Trybunał Sprawiedliwości UE (nasz post tutaj) rząd Holandii zapowiedział wypowiedzenie takich umów. Owa decyzja, zbiegając się w czasie z kontestowaniem arbitrażu międzynarodowego (i prawa międzynarodowego) przez niektóre inne państwa, mogła zaskakiwać w świetle holenderskiej polityki poszanowania i konstruktywnego wkładu w rozwój międzynarodowego porządku prawnego. Zakwalifikowanie Holandii do grona kontestatorów prawa międzynarodowego na szczęści byłoby jednak pochopne.

Holandia ogłosiła bowiem publiczne konsultacje nowego BITu modelowego, który idzie w przeciwnym kierunku: ukrócenia optymalizacji podatkowej i rozszerzenia zakresu autonomii realizacji polityk publicznych. Jest to tym bardziej istotne, że Holandia należy do państw, które ze swoich przepisów podatkowych uczyniły jeden z atutów, zachęcających zagranicznych inwestorów. W rezultacie do olbrzymiej skali rozrósł się proceder tworzenia spółek-wydmuszek (shell companies, mailbox companies), nie zatrudniających na miejscu pracowników ani nie prowadzących działalności, jedynie celem uchylania się od obowiązków podatkowych w państwach trzecich, względnie uzyskania ochrony arbitrażowej na podstawie korzystnych holenderskich BITów. W tym kontekście nie dziwi zatem, że holenderskie BITy należą do najczęściej stosowanych podstaw postępowań arbitrażowych (IISD, The Netherlands: A Gateway to ‘Treaty Shopping’ for Investment Protection). 

poniedziałek, 18 czerwca 2018

Nowe stare państwo Republika Północnej Macedonii

Po kilku dekadach sporów o to któremu państwu przysługuje prawo do korzystania z nazwy Macedonia, Grecja własnie zawarła z Macedonią (ofic. Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii) porozumienie na mocy którego ta ostatnia będzie nosić teraz nazwę republika Północnej Macedonii. Na brzegu jeziora Prespa, gdzie łączą się granice Grecji, Macedonii oraz Albanii spotkali się premier Grecji Alexis Tsipras oraz premier Macedonii Zoran Zaew aby potwierdzić podjęte ustalenia. Przez dekady Grecy nie mogli się pogodzić z faktem, że Macedonia, państwo powstałe po rozpadzie byłej Jugosławii w czasie wojny na Bałkanach w latach 90 "bezprawnie" korzysta z nazwy Macedonia, do której sami rościli sobie prawa jako nazwy, którą określali geograficzną i historyczną krainę położoną w znacznej mierze w Grecji.

niedziela, 17 czerwca 2018

Odszkodowania dla "ofiar" Bemby

Ponieważ jak informowaliśmy kilka dni temu Jean Pierre Bemba Gombo został uniewinniony od zarzutów popełnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości (zobacz tu) nie zapadnie w związku z tym postanowienie sądu w sprawie odszkodowań dla ofiar działalności Bemby w Republice Środkowej Afryki. Dlatego też rada Funduszu powierniczego na rzecz ofiar ustanowionego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym zdecydowała się na utworzenie programu wsparcia poszkodowanych w tych zbrodniach projektem o początkowym kapitale wynoszącym 1 mln euro. Pomoc ma objąć rehabilitację psychiczną oraz fizyczną oraz pomoc finansową dla ofiar zbrodni i ich rodzin. Zobacz więcej: tu.

piątek, 15 czerwca 2018

Wielka Brytania prawnie przygotowana na stosowanie sankcji międzynarodowych po Brexicie


Z końcem maja królewski podpis zwieńczył procedurę legislacyjną angielskiej ustawy o sankcjach i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, SAMLA), uchwaloną na potrzeby wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w marcu 2019 r. Obecnie rząd Wielkiej Brytanii implementuje sankcje unijne (a także cześć sankcji ONZ), jeżeli nie podlegają one bezpośredniemu stosowaniu, na podstawie Ustawy o wspólnotach europejskich z 1972 r.; w związku z Brexitem ta ostatnia zostanie jednak uchylona.

czwartek, 14 czerwca 2018

Atak Izraela na irańskie pozycje w Syrii

Na początku maja doszło do ataku rakietowego przeprowadzonego z terytorium Syrii przeciwko izraelskim pozycjom na wzgórzach Golan. Według relacji Izraela, atak był wymierzony w posterunki izraelskich sił obronnych, a przeprowadzony został przez Quds Force – część Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który wchodzi w skład irańskiej armii. W odpowiedzi, Izrael przeprowadził największy jak dotąd atak rakietowy na terytorium Syrii. Jak twierdzą izraelscy dowódcy, w wyniku ostrzału udało się zniszczyć niemalże całą irańską infrastrukturę militarną na terytorium Syrii. W wyniku ataku na Wzgórza Golan nikt nie zginął, podczas ataku Izraela – śmierć miały ponieść 23 osoby. 

środa, 13 czerwca 2018

Sąd UE: wypowiedzi Korwin-Mikkego były szokujące, ale nie zasługiwały na karę

31 maja Sąd UE w sprawie T-770/16 i T-352/17 stwierdził nieważność decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego nakładających kary na europosła Janusza Korwin-Mikkego z powodu jego wypowiedzi na sali obrad. W trakcie debaty na temat migracji w 2016 r. Korwin-Mikke mówił o „ludzkich śmieciach”, natomiast w 2017 r., w ramach dyskusji na temat nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn stwierdził, że kobiety zarabiają mniej, gdyż są „słabsze, mniejsze i mniej inteligentne”. W ramach wymierzonych kar europoseł w szczególności utracił dzienną dietę na 10 i 30 dni oraz zakazano mu reprezentowania PE i uczestnictwa w obradach. 

wtorek, 12 czerwca 2018

Bemba opuszcza więzienie i ... wraca do domu?

Jean Pierre Bemba Gombo został uniewinniony z zarzutów popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie wraca jednak jeszcze do domu. Musi się bowiem stawić na ogłoszeniu wyroku Izby odwoławczej w sprawie, którą opisywaliśmy już kilkakrotnie, dotyczącej przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (zobacz tu). Może jednak tymczasowo opuścić więzienie, będzie w tym czasie przebywał w Belgii, z która jest związany osobiście (więzy rodzinne). Ma w tym czasie współpracować z Trybunałem wykonując ewentualne polecenia Trybunału; nie zmieniać miejsca pobytu, lub informować o zmianie, informować o planowanych podróżach, czasie ich trwania, miejscu pobytu; nie kontaktować się z innymi świadkami, a także nie udzielać publicznych wywiadów w sprawie (zobacz decyzję Izby orzekającej). 

poniedziałek, 11 czerwca 2018

G7 w Charlevoix: Stany Zjednoczone wstają z kolan

Za nami szczyt G7 w Charlevoix, który może się okazać przełomowy w kształtowaniu zasad współżycia między Stanami Zjednoczonymi a ich tradycyjnie najważniejszymi partnerami. Prezydent USA Donald Trump, doprowadziwszy do fatalnego stanu relacje m.in. z najbliższymi sobie liderami Kanady i Francji, obrażony i obrażający pozostałych, opuścił szczyt przed jego oficjalnym zakończeniem, nie popierając komunikatu końcowego (WSJ, Trump Feuds With Leaders of France, Canada Before Summit).

President Donald Trump talks with German Chancellor Angela Merkel while surrounded by other G-7 leaders in this photo released on social media by the German government.
Kanclerz Angela Merkel i prezydent Donald Trump - szczyt G7 w Charlevoix.
Źródło: WSJ

Na wzajemne relacje obecnej administracji amerykańskiej z resztą świata rzutują choćby wycofanie się USA z Porozumienia Paryskiego (nasz ostatni post) czy niedawne wycofanie się z nuklearnego porozumienia z Iranem (Joint Comprehensive Plan of Action, ostatnio tutaj); bezpośredni kontekst szczytu stanowiło jednak ostateczne uznanie Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA i nałożenie nań ceł na import aluminium i stali z tych obszarów celnych (nasz post tutaj). W rezultacie zaledwie tydzień wcześniej ministrowie finansów pozostałych państw G7 podczas szczytu w Whistler wyrazili jednomyślne zaniepokojenie i obawy, że amerykańskie działania stanowią zagrożenie dla wolnego handlu i światowej gospodarki (G7, Chair's Summary: G7 Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting Whistler, British Columbia, June 2, 2018). Z kolei podczas szczytu ministrów OECD w Paryżu, Stany Zjednoczone drugi rok z rzędu odmówiły podpisania wspólnego komunikatu końcowego; zdaniem amerykańskich delegatów biznesu, administracja amerykańska dość ostentacyjnie dała do zrozumienia, że nie zależy jej na przywództwie w światowej rozmowach handlowych (USCIB, US Scuttles Trade Language at OECD Ministerial, Imposes Steel Tariffs), a pozostali ministrowie mieli zapowiedzieć wspólną odpowiedź na amerykańskie bariery celne. Bezpośrednio przed szczytem w Charlevoix doszło zaś do precedensowej koordynacji stanowisk, państw objętych amerykańskimi cłami, w zakresie wyboru ceł odwetowych. Trump zaś zaskoczył pozostałych wzywając do dopuszczenia Rosji - wykluczonej z forum G8/G7 w reakcji na bezprawną aneksję Krymu - do obrad (WSJ, Donald Trump’s Call for Russia to Rejoin G-7 Jolts Start of Summit).

niedziela, 10 czerwca 2018

Polska nowym członkiem Międzyrządowego Komitetu UNESCO do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa KulturowegoW dniu 6 czerwca 2018 r., podczas 7. sesji Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dnia 17 października 2003 r., Polska została członkiem Międzyrządowego Komitetu do spraw Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Komitet należy do głównych organów tej Konwencji i składa się z 24 członków wybieranych na okres 4 lat na zasadzie reprezentacji geograficznej i rotacji. Połowa członków zmienia się co dwa lata. Komitet gromadzi się raz do roku. Do jego kompetencji należy m.in. wypracowywanie i przedstawianie do akceptacji Zgromadzenia Ogólnego Dyrektyw Operacyjnych dotyczących wdrażania Konwencji UNESCO z 2003 r.; analiza wniosków o wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości oraz sprawozdań przedstawianych przez Państwa-Strony Konwencji. Komitet rozpatruje także wnioski o udzieleniu międzynarodowej pomocy finansowej na cele ochrony dziedzictwa niematerialnego. 

sobota, 9 czerwca 2018

Izba Apelacyjna MTK uniewinnia Bembę

Wczoraj po południu Izba Apelacyjna uniewinniła Jean'a Pierre'a Bembę Gombo od stawianych mu zarzutów popełnienia zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Bemba Gombo został już skazany przez Izbę procesową Trybunału dwa lata temu na 18 lat pozbawienia wolności, między innymi za zbrodnie zgwałcenia, morderstwa i plądrowanie (pisaliśmy o tym tu). 

piątek, 8 czerwca 2018

Syria obejmuje przewodnictwo Konferencji ONZ ds. Rozbrojenia

28 maja Syria objęła rotacyjne przewodnictwo Konferencji ONZ ds. Rozbrojenia, przejmując je po Szwajcarii. Tak wynika z kolejności alfabetycznej, według której państwa członkowskie ONZ przewodniczą temu forum. 
Część państw ostro zaprotestowała przeciwko syryjskiemu przewodnictwu. Ambasador USA mówił o „najczarniejszym dniu” w historii Konferencji, a w czasie kiedy Syria formalnie obejmowała stery Konferencji, delegacja USA wyszła z sali. 

czwartek, 7 czerwca 2018

Nowi polscy sędziowie ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Na stronie MSZ oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pojawiła się informacja, że z dniem 1 czerwca 2018 r. urząd sędziego ad hoc Trybunału z ramienia Polski w latach 2018-2020 będą mogli pełnić:

1. dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK;
2. dr hab. Elżbieta Karska, prof. UKSW;
3. dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ;
4. prof. dr hab. Janusz Symonides.

Guest post: Samotność USA w Radzie Bezpieczeństwa

1 czerwca 2018 w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Stany Zjednoczone zgłosiły projekt rezolucji S/2018/520 w sprawie Sytuacji na bliskim wschodzie z włączeniem kwestii palestyńskiej w głosowaniu nad jej przyjęciem nikt nie poparł USA. Wynik 1:3 (przeciwko: Boliwia, Kuwejt, Rosja):11. 

Konkurencyjną rezolucję (Kuwejtu) S/2018/561 USA zawetowały. Rezultat głosowania 10:1 (USA):4 (wstrzymujące się: Etiopia, Holandia, Polska, Wielka Brytania). 

Nowa publikacja UNESCO dotycząca pokoju już w Open Access

©UNOG Library
Źródło: http://www.unesco.org/new/en/geneva/about-this-office/single-view/news/geneva_hosts_the_launch_of_a_new_unesco_publication_long/

24 maja w Bibliotece Narodów Zjednoczonych w Genewie, Michel Møller, Dyrektor Generalny genewskiego Biura tej organizacji zaprezentował nową publikację, pt. “Long Work of Peace: Towards a Culture of Prevention”, przygotowaną przez UNESCO we współpracy z Uniwersytetem Abat Oliba CEU z Barcelony. Głównym celem tego obszernego dokumentu jest próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób, poza systemem operacji pokojowych, Narody Zjednoczone mogą najlepiej działać na rzecz budowania pokoju? W publikacji tej zaprezentowano perspektywy 32 agend i jednostek wyspecjalizowanych ONZ odnoszące się do procesów i metod budowania pokoju w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjętej przez wszystkie państwa członkowskie ONZ na mocy rezolucji (A/RES/70/1) Zgromadzenia Ogólnego z dnia 25 września 2015 r. W zaprezentowanej w Genewie publikacji dokonano również analizy znaczenia i wartości pokoju, jako podstawowego filaru prac ONZ i jednego z głównych celów działalności UNESCO.

Publikacja jest obecnie dostępna w całości w Open Access: tu.
Więcej informacji tu i tu