wtorek, 12 czerwca 2018

Bemba opuszcza więzienie i ... wraca do domu?

Jean Pierre Bemba Gombo został uniewinniony z zarzutów popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości nie wraca jednak jeszcze do domu. Musi się bowiem stawić na ogłoszeniu wyroku Izby odwoławczej w sprawie, którą opisywaliśmy już kilkakrotnie, dotyczącej przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (zobacz tu). Może jednak tymczasowo opuścić więzienie, będzie w tym czasie przebywał w Belgii, z która jest związany osobiście (więzy rodzinne). Ma w tym czasie współpracować z Trybunałem wykonując ewentualne polecenia Trybunału; nie zmieniać miejsca pobytu, lub informować o zmianie, informować o planowanych podróżach, czasie ich trwania, miejscu pobytu; nie kontaktować się z innymi świadkami, a także nie udzielać publicznych wywiadów w sprawie (zobacz decyzję Izby orzekającej). 

Brak komentarzy: