poniedziałek, 9 lipca 2018

Belgia proceduje nad projektem specjalnego sądu ds. handlu międzynarodowego

Kilka dni temu wspominaliśmy o rychłym powołaniu w Chinach specjalnego sądu (wydziału Sądu Najwyższego) do rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych. 

Również Belgia od października 2017 r., w związku z Brexitem, zapowiadała utworzenie specjalnego, anglojęzycznego sądu do rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych - the Brussels International Business Court (“BIBC”). BIBC miałby uczynić z Brukseli nowy hub w tego rodzaju postępowaniach, w czym wydatnie może pomóc fakt, że miasto to gości siedziby szeregu organizacji międzynarodowych, jak choćby UE, NATO czy Światowej Organizacji Celnej. Podobne projekty rozwijane są również m.in we Francji, Niemczech i Holandii.

Wedle założeń belgijskiego rządu, BIBC ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.

W połowie maja propozycja BIBC nabrała konkretów wraz ze złożeniem do belgijskiego parlamentu poprawionego projektu odnośnej ustawy (poprawki stanowiły reakcję na krytykę pierwotnego projektu rządowego koncentrującą się na kwestiach niezawisłości i niezależności, źródeł finansowania i oddziaływania na belgijskie sądownictwo).

Kompetencja BIBC miałaby objąć spory:
  • o charakterze międzynarodowym (kryteria przynależności państwowej stron sporu, miejsca prowadzenia zasadniczej części działalności lub prawa właściwego dla rozstrzygnięcia sporu);
  • pomiędzy przedsiębiorstwami;
  • za zgodą stron do poddania sporu pod rozstrzygnięcie BIBC.

Postępowanie przed sądem:
  • prowadzone byłoby w języku angielskim
  • co do zasady na podstawie Prawa modelowego UNCITRAL o arbitrażu międzynarodowym
  • przed powoływanymi ad hoc trzyosobowymi izbami, w skład których wchodzić będzie jeden sędzia zawodowy i dwaj eksperci międzynarodowego prawa handlowego,
  • sąd będzie miał kompetencję do stosowania środków tymczasowych
  • co do zasady brak postępowania apelacyjnego.
Jako że BIBC ma sam się finansować, opłaty sądowe mają wynosić ok. 20'000 euro za sprawę. 

Brak komentarzy: