czwartek, 26 lipca 2018

ETPC wspiera więźnia politycznego Olega Sentsova

Rozgrywany w Rosji Mundial był okazją do nagłosnienia sprawy prowadzącego strajk głodowy ukraińskiego filmowca Olega Sentsova, który odbywa w kolonii karnej Labytnangi karę 20 lat pozbawienia wolnosci. W maju rozpoczął strajk głodowy domagając się uwolnienia wszystkich ukraińskich więźniów politycznych pozbawionych wolności w Rosji i na Krymie. Równoczesnie złożył skargę do ETPC podnosząc zarzuty na podstawie art. 3 - zakaz tortur w związku ze sposobem traktowania go w więzieniu, art. 5 brakiem podstawy prawnej do pozbawienia wolności oraz art. 34 w zakresie uniemożliwienia mu skutecznego złożenia skargi do Trybunału. Mimo dużego zainteresowania światowej opinii publicznej jego losem, więzień nie doczekał się żadnej reakcji władz rosyjskich. W związku ze znacznym pogorszeniem jego stanu zdrowia w skutek prowadzonego strajku, pełnomocnik Sentsova wystąpił do ETPC o nałożenie na Rosję środków tymczasowych co do zapewnienia skarżącemu odpowiedniej opieki medycznej. 25 lipca ETPC taki środek nałożył zwracając się do Sentsova o zaprzestanie strajku głodowego i przyjęcie oferty leczenia władz rosyjskich. 
Teraz należy czekać na reakcję wladz rosyjskich na środki nałożone przez Trybunał.

Brak komentarzy: