czwartek, 12 lipca 2018

Litwa 36 państwem członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

5 lipca br. Litwa oficjalnie została członkiem OECD. Data ta zakończyła ponad 3 letni proces akcesyjny. OECD została powołana i funkcjonuje na podstawie Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju z 1960 r., którą przyjęło 20 państw (17 państw Europy Zachodniej oraz Turcja, Kanada i USA). OECD zastąpiła działającą w latach 1948-1960 Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej.  W założeniu OECD zrzesza państwa wysoko rozwinięte, które szanują zasady demokracji i gospodarki rynkowej. Na podstawie art. 16 Konwencji OECD członkiem organizacji może stać się państwo gotowe do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa, po wcześniejszym zaproszeniu do członkostwa ze strony głównego organu tej organizacji, tj. Rady.
Wraz z przyjęciem Litwy liczba członków wzrosła do 36 państw, z czego 27 to państwa europejskie. Litwa została przyjęta do OECD jako ostatnia z republik bałtyckich. Polska jest członkiem OECD od 1996 r. Aktualnie trwa proces akcesyjny Kolumbii i Kostaryki. Od 2007 r. trwały rozmowy o członkostwie Federacji Rosyjskiej, ale zostały zawieszone w 2014 r., tj. po aneksji Krymu i agresji rosyjskiej na wschodzie Ukrainy.

Litewscy politycy, w tym prezydent oraz premier liczą na liczne korzyści dla Litwy związane z członkostwem w OECD (m.in. wzrost wiarygodności Litwy na arenie międzynarodowej, a także korzystanie ze standardów i doświadczeń tej organizacji w kreowaniu polityk publicznych oraz w obszarze handlu międzynarodowego i finansów – zob. tu i tu).

Brak komentarzy: