poniedziałek, 23 lipca 2018

Pokłosie Achmea: komunikat KE ws. wewnątrz-unijnych inwestycji

Nie milkną echa wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws. Achmea (o którym pisaliśmy tutu i tu). Mimo że Komisja Europejska sprawiała wówczas wrażenie przekonanej, że wyrok oznaczał jej ostateczne zwycięstwo w krucjacie przeciwko wewnątrz-unijnym traktatom o popieraniu i ochronie inwestycji (BITów), ani późniejsze wyroki arbitraży inwestycyjnych ani opinie komentatorów wcale nie są w tej kwestii jednomyślne. To właśnie mogło skłonić KE do podjęcia próby odzyskania inicjatywy w debacie (aczkolwiek sama Komisja utrzymuje, że celem poniższego oświadczenia jest uspokojenie inwestorów potencjalnie wystraszonych konsekwencjami prawnymi Achmea).

Odpowiednio Komisja opublikowała Komunikat o ochronie wewnątrz-unijnych inwestycji, w którym podkreśliła: 
  • doniosłość swobód przepływu kapitału, usług, towarów i pracowników dla wspólnego rynku i podstawowych wolności w UE, 
  • sprzeczność arbitrażu państwo-inwestor z prawem UE,
  • doniosłość prawa państw do regulacji funkcjonowania rynków dla ochrony interesu publicznego, nawet gdy ma to negatywny wpływ na pozycję prawną inwestorów.Komisja wyjaśnia m.in. w jaki sposób prawa inwestorów są chronione w UE, jaka w tym zakresie jest rola samej KE, co to są wewnątrz-unijne BITy (oraz ich ocena przez KE). Dalej, Komisja przypomina o postępowaniach które wszczęła przeciwko kilku państwom członkowskim UE ws. braku wypowiedzenie takich traktatów, wyjaśnia znaczenie Achmea w relacjach między państwami UE oraz w relacjach z państwami trzecimi. Wreszcie podkreślono, że ISDS z perspektywy Unii jest przeżytkiem, a nowy standard ma stanowić Multilateralny Sąd Arbitrażowy (Multilateral Investment Court), którego ukonstytuowanie przewidziano m.in. w CETA oraz umowach w wolnym handlu z Singapurem (posty tu i tu), Wietnamem (tutaj) i Meksykiem.

Nt. MIC zob. posty tututaj
Zob. także post o skardze Belgii do TS UE w przedmiocie uwzględnienia MIC w CETA.

Zgodnie z zamierzeniem Komisji,  Komunikat ma się wpisywać w jej Plan inwestycyjny dla Europy.


W cyklu Pokłosie Achmea zob. także:

Brak komentarzy: