piątek, 20 lipca 2018

UE i Japonia podpisały umowę umowę o współpracy gospodarczej

17 lipca, podczas szczytu w Tokio przewodniczący Jean-Claude Juncker i Donald Tusk w imieniu Unii Europejskiej oraz premier Shinzo Abe w imieniu Japonii podpisali umowę o partnerstwie gospodarczym. Umowa handlowa UE - Japonia jest największą obecnie umową handlową tego typu jeśli wziąć pod uwagę udział w handlu światowym partnerów oraz siłę ich gospodarek. Japonia jest także istotnym partnerem handlowym UE, chociaż z dużym potencjałem wzrostu, gdyż zajmuje dopiero siódme miejsce wśród partnerów UE. Podpisana umowa, jak informowaliśmy wcześniej, będzie podstawą utworzenia strefy wolnego handlu. Jest to także umowa o partnerstwie gospodarczym w rozumieniu art. V GATS, dotyczy zatem także handlu usługami. Jej zakres jest jednak znacznie szerszy. 

Podpisana właśnie umowa nie ma charakteru mieszanego, wymaga zawarcia jedynie przez UE. jest to pierwszy taki przypadek, gdyż w dotychczasowej praktyce UE, umowy handlowe miały na tyle szeroki zakres przedmiotowy, że nie mieściły się w kompetencjach UE. W tym przypadku zakres ten został celowo dobrany w tej sposób, aby w całości mieścił się w kompetencjach wyłącznych UE. Ponieważ do pełnego wejścia w życie umowy konieczne jest wyrażenie zgody przez Parlament Europejski oraz jej ratyfikowanie przez Japonię, strony spodziewają się, że umowa wejdzie w życie już w 2019 r. 

Podstawowym osiągnięciem jest zniesienie ok. 90% ceł w handlu towarami. W tym Japonia zniesie 97 % ceł na towary importowane z UE. Znacząca liberalizacja obejmie przede wszystkim towary rolne i spożywcze. Rozszerzona zostanie przy tym ochrona unijnych oznaczeń geograficznych. W tym zakresie będzie ona jednak obejmować jedynie dwa produkty polskie (Polską Wódkę i Żubrówkę). Uzgodnione zostały także pewne ułatwienia mające na celu zniesienie barier pozataryfowych, takie jak wspólne wymagania dotyczące samochodów czy wspólne oznaczenia dla tekstyliów. 

Innym istotnym elementem jedynie pośrednio związanym z handlem towarami będą postanowienia dotyczące wielorybnictwa. Japonia zobowiązała się do przestrzegania ograniczeń wynikających z jej zobowiązań międzynarodowych. Znacząco zostało zliberalizowane świadczenie usług, szczególnie w takich dziedzinach jak usługi pocztowe, telekomunikacja, transport morski. Dodano postanowienia dotyczące czasowego przepływu osób. Liberalizację w zakresie handlu towarami i usługami uzupełniają postanowienia dotyczące zamówień publicznych, ochrony danych, zrównoważonego rozwoju, prawa konkurencji oraz zarządzania przedsiębiorstwem (corporate governance) czy postanowienia antykorupcyjne.

Z ciekawostek: dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej na temat handlu z Japonią i jak potencjalnie może zmienić się handel z Japonią Komisja uruchomiła specjalną stronę ze szczegółowymi informacjami na temat handlu poszczególnych miejscowości UE z Japonią. Strona dostępna jest tu.

Brak komentarzy: