wtorek, 10 lipca 2018

Z wokandy MTS: Katar skarży Zjednoczone Emiraty Arabskie o naruszenie Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej

O kłopotach Kataru z sąsiadami pisaliśmy już na blogu jakiś czas temu. Ostatnio państwo to przystąpiło do prawniczej "kontrofensywy" - przynajmniej przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim. 11 czerwca br. Katar wszczął postępowanie przeciwko ZEA przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości (MTS) w odniesieniu do domniemanych naruszeń Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 21 grudnia 1965 r., której stronami są oba państwa. Jako podstawę właściwości Trybunału powołał art. 36 ust. 1 Statutu MTS i art. 22 samej konwencji. Wniósł również o zastosowanie środków tymczasowych.


Skarżący twierdzi, że ZEA uchwaliły i wdrożyły szereg dyskryminacyjnych środków skierowanych przeciwko obywatelom Kataru, opartych wyraźnie na kryterium ich narodowego pochodzenia, które obowiązują do dnia dzisiejszego i skutkują łamaniem praw człowieka. Według Kataru, od 5 czerwca 2017 r. ZEA wypędziły wszystkich Katarczyków przebywających na ich terytorium, zabroniły im wjazdu i przejazdu przez swoje terytorium, zamknęły przestrzeń powietrzną i porty morskie dla Kataru i jego obywateli, ingerowały w prawa Katarczyków, posiadających nieruchomości w ZEA, ograniczyły swobodę wypowiedzi Katarczyków i zamknęły lokalne biura Al Jazeera Media Network i zablokowały transmisję Al-Dżaziry i innych katarskich placówek medialnych.

Katar twierdzi, że środki te naruszają szereg praw, w tym z prawo do małżeństwa i wyboru współmałżonka, skutkują naruszeniem wolności opinii i wypowiedzi, prawa do nauki i prawa do pracy oraz mają wpływ na prawo własności Katarczyków i prawo do równego traktowania, także przed sądami.

W efekcie, według skarżącego, ZEA za pośrednictwem organów państwowych, agentów państwowych oraz innych osób i podmiotów sprawujących władzę, oraz za pośrednictwem innych agentów działających zgodnie z jego instrukcjami lub pod jego kierownictwem i kontrolą naruszyły swoje zobowiązania wynikające z art. 2, 4, 5, 6 i 7 Konwencji. W związku z tym Katar domaga się, by Trybunał nakazał ZEA podjęcie wszelkich kroków niezbędnych do wypełnienia zobowiązań wynikających z konwencji, m.in. 
- natychmiastowego zaprzestania stosowania i uchylenia dyskryminujących środków;
- natychmiastowego zaniechania wszelkich innych środków podżegających do dyskryminacji (w tym kampanii medialnych i wspierających innych w propagowaniu wiadomości dyskryminujących) oraz ich kryminalizacji;
- wypełniania zobowiązań wynikających z konwencji w tym publicznego potępienia rasowej dyskryminacji wobec Katarczyków, prowadzenia polityki eliminacji dyskryminacji rasowej i przyjęcia środków w celu zwalczania takich uprzedzeń;
- powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek dalszych środków, które dyskryminowałyby Katarczyków w ramach swojej jurysdykcji lub kontroli;
- udzielenia gwarancji nie powtarzania się bezprawnego zachowania ZEA;
- pełnego zadośćuczynienia za szkody poniesione przez Katarczyków.

Trybunał bardzo szybko, bo już na 27-29 czerwca wyznaczył publiczne wysłuchanie stron w sprawie środków tymczasowych (zapisy z poszczególnych dni wysłuchania dostępne są tu). Teraz czekamy na decyzję MTS  w tym zakresie - sprawę tę postaramy się uważnie śledzić.

Brak komentarzy: