piątek, 10 sierpnia 2018

Była dwukrotna Prezydent Chile Michelle Bachelet nominowana na stanowisko Komisarza Praw Człowieka ONZ

Sekretarz Generalny ONZ nominował Michelle Bachelet, byłą dwukrotną Prezydent Chile, na stanowisko Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ. Nominacja spotkała się z szerokim poparciem i czeka teraz jedynie na zatwierdzenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Michelle Bachelet nie jest nowicjuszką w zakresie promowania poszanowania praw człowieka. Niewątpliwie przemawia za nią też jej osobiste doświadczenie - była ofiarą tortur junty wojskowej w Chile. W latach 2006-2010 stała na czele ONZ ds. Równości płci i wzmocnienia kobiet. Teraz zostanie następczynią Zeid Ra'ad al-Hussein, którego czteroletnia kadencja kończy się pod koniec sierpnia br.

Wysoki Komisarz Praw Człowieka jest głównym urzędem ONZ, podejmującym tematykę praw człowieka w całym systemie ONZ; w ramach biura Komisarza funkcjonują też wszystkie mechanizmy kontrolne ONZ powołane na podstawie poszczególnych umów z zakresu ochrony praw człowieka. Nową Komisarz czeka niewątpliwie wiele wyzwań.

Brak komentarzy: