poniedziałek, 31 grudnia 2018

ICC nowelizuje standardową klauzulę arbitrażową: wskazanie explicite trybunału arbitrażowego ICC

W połowie grudnia ostrzegaliśmy, że w świetle niedawnych orzeczeń rosyjskiego Sądu Najwyższego modelowa klauzula arbitrażowa ICC może okazać się bezskuteczna w tamtejszej jurysdykcji. Izba zwróciła się do rosyjskiego Sądu z prośbą o ustosunkowanie się do zaskakującego wyroku i czeka na reakcję drugiej strony (nie wiadomo zresztą, czy w postępowaniu nie strona nie skorzystała z jeszcze jednego środka odwoławczego).

Już teraz jednak na stronie ICC pojawiło się jednak ostrzeżenie o konieczności dostosowania klauzul arbitrażowych do wymogów obowiązującego prawa krajowego, w szczególności konieczności wskazania explicite trybunału arbitrażowego ICC jako właściwego do rozstrzygnięcia sporu na potrzeby postępowań w Rosji i Chinach. 

niedziela, 30 grudnia 2018

Brexit za mniej niż 100 dni, czyli wiadomo, że nic nie wiadomo

29 marca 2019 r., czyli za mniej niż 100 dni, Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej. Mimo że od referendum w sprawie Brexitu minęło ponad dwa i pół roku, a UE, państwa członkowskie i rząd brytyjski (teoretycznie) zaakceptowały tekst umowy o przyszłych relacjach, w dalszym ciągu nic nie jest pewne i w zasadzie wszystkie scenariusze są jeszcze możliwe. Warto więc podsumować obecną sytuację i zastanowić się, czego możemy się spodziewać w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

sobota, 29 grudnia 2018

Zmarł prof. Jan SandorskiSzanowni Państwo,

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w piątek, 28 grudnia 2018 r. zmarł w wieku 78 lat prof. zw. dr hab. Jan Sandorski, emerytowany Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Profesor Sandorski był wybitnym specjalistą prawa międzynarodowego publicznego i uznanym światowym autorytetem, zwłaszcza w zakresie problematyki prawa traktatów i międzynarodowego prawa praw człowieka. Był autorem znaczących publikacji z tego zakresu, jak również z zakresu problematyki stosunków polsko – niemieckich. W latach 1978 – 1984 był kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu. Był członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz doradcą prawnym delegacji polskiej na sesje Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przez wiele lat był Prezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół ONZ. Uczestniczył w wielu konferencjach i spotkaniach Grupy Polskiej ILA.

Odszedł Nasz Kolega i Przyjaciel, człowiek prawy i niezwykle życzliwy ludziom, powszechnie ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów. 

Cześć Jego Pamięci!

Imigracyjne pomysły prezydenta Trumpa

Wśród wielu pomysłów prezydenta USA na ograniczenie imigracji do tego kraju pojawiła się między innymi rezygnacja z tzw. ius soli jako sposobu nabycia obywatelstwa przez imigrantów (pisaliśmy o tym tu), całkowity zakazu wjazdu dla osób z określonych krajów, (zobacz tu) oddzielanie dzieci od rodziców (o czym można przeczytać między innymi w the Guardian) i choćby budowa muru na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Ta ostatnia realizacja związana jest z między innymi z listopadowym dekretem, którym prezydent Donald Trump chciał wprowadzić nakaz, aby każdy imigrant rejestrował prośbę o azyl w w punktach kontrolnych na tej granicy przy czym byłyby to jedyne miejsca, gdzie można taki wniosek złożyć.

piątek, 28 grudnia 2018

Prezydent Trump wycofuje wojska USA z Syrii

W zeszłym tygodniu prezydent Trump oświadczył (wideo z oświadczeniem można obejrzeć m.in. tutaj), że wojska USA wycofają się z Syrii, ponieważ spełniły swój cel, tj. pokonały ISIS. Podobno decyzja o wycofaniu się zapadła po środowej rozmowie Donalda Trumpa z prezydentem Turcji Erdoganem (który niewątpliwie ma interes w wycofaniu wojsk USA z regionu). Mimo że prezydent Trump nie sprecyzował, kiedy dokładnie ma nastąpić wycofanie wojsk (media podają za prezydencką administracją, że ma być ono „pełne” i „natychmiastowe”; niektóre źródła mówią, że proces ten już się rozpoczął), już ponosi konsekwencje swojej decyzji – spadła na niego krytyka własnej partii, a rezygnację ze stanowiska złożył m.in. Sekretarz Obrony James Mattis.

Według komentatorów jest to jednak jedynie wierzchołek góry lodowej, ponieważ skutki decyzji prezydenta Trumpa będą o wiele poważniejsze – wśród niezliczonych komentarzy (do przeczytania m.in. tu i tu) wskazuje się, że wycofanie wojsk USA z Syrii spowoduje powstanie próżni w regonie, którą z jednej strony zajmą tureckie wojska chcące rozprawić się z Kurdami walczącymi w Syrii, a z drugiej – siły rządowe, które będą dążyć do odzyskania kontroli nad wschodnią częścią Syrii. Niewątpliwie zwycięzcą w całej sytuacji jest też Rosja, dla której obecności w Syrii przeciwwagą były Stany Zjednoczone, a która teraz będzie decydowała o przyszłości Syrii wraz z rządem Assada, jak również Iran, który swobodnie będzie mógł dalej budować przyczółki swojej obecności wojskowej w Syrii. 

Amerykańska decyzja jest dosyć zaskakująca – jeszcze w 2018 r. Departament Stanu deklarował, że USA wycofają swoje wojska z Syrii dopiero kiedy „ISIS zostanie całkowicie pokonane”, albo nawet dopiero, kiedy uda się zneutralizować irańskie wpływy w Syrii i doprowadzić do upadku prezydenta Assada, co sugerowało długą obecność amerykańskich wojsk w tym państwie. 

Otwarte konsultacje dot. Haskich reguł arbitrażowych biznesu i praw człowieka

Z końcem listopada b.r. Zespół roboczy Haskich reguł arbitrażowych biznesu i praw człowieka rozpoczął publiczne konsultacje (tutaj) dokumentu roboczego w przedmiocie rozstrzygania sporów dotyczących praktyk biznesowych naruszających prawa człowieka w arbitrażu międzynarodowym (The Hague Rules On Business and Human Rights Arbitration). 

Kontekst prac
Przyczynkiem do podjęcia prac było uchwalenie przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r. Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka (zob. nieoficjalne tłumaczenie na język polski), w myśl których państwa mają obowiązek zapewnienia skutecznych środków ochrony sądowej i pozasądowej przeciwko naruszeniom praw człowieka związanym z biznesem. W przypadku konieczności skorzystania z mechanizmu rozstrzygania sporów, ten powinien być niezależny względem stron i czynić zadość szeregowi wymogów proceduralnych.

W praktyce zapewnienie skuteczności ochrony praw człowieka w kontekście biznesowym przy wykorzystaniu dotychczasowych mechanizmów okazało się istotnym wyzwaniem, w szczególności w odniesieniu do sporów arbitrażowych.

czwartek, 27 grudnia 2018

Rzecznik generalny TSUE: operator strony internetowej z przyciskiem „Lubię to” jest współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Fashion ID jest niemieckim internetowym sprzedawcą artykułów odzieżowych, który na swojej stronie umieścił wtyczkę: facebookowy przycisk „Lubię to”. Gdy dany użytkownik trafia na stronę internetową Fashion ID, informacje o adresie IP i identyfikatorze jego przeglądarki są przekazywane Facebookowi. Przekazanie to ma miejsce automatycznie po załadowaniu się strony internetowej Fashion ID i następuje niezależnie od tego, czy użytkownik kliknął przycisk „Lubię to” i czy jest posiadaczem konta na Facebooku. 

poniedziałek, 24 grudnia 2018

Bajecznych Świąt....


Naszym Wspaniałym Czytelnikom życzymy bajecznych świąt lub/i wspaniałego przesilenia!!! 

Niech ten czas da nam Wszystkim okazję do osiągnięcia spokoju, wyciszenia, do interesujących rozmów z tymi na których czekamy, z tymi których kochamy, z tymi z którymi nie mamy czasu pobyć na co dzień. 

Wszystkiego najlepszego!!!! 

Redakcja Bloga PPM

sobota, 22 grudnia 2018

Prawo szariatu tylko dla chętnych - Molla Sali p. Grecji.

W obszarze Rady Europy nie można stosować prawa szariatu wbrew woli zainteresowanych - tak w skrócie brzmi konkluzja orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Molla Sali p. Grecji.

Wyrok wydany został w składzie Wielkiej Izby, na rzecz której jurysdykcji zrzekła się Izba. Pani Molla Sali jest wdową po muzułmaninie, która zarzuciła władzom greckim naruszenie zakazu dyskryminacji w sprawach spadkowych. Zgodnie z testamentem męża miała ona odziedziczyć po nim cały majątek. Ostatnia wola zmarłego została jednak zakwestionowana w sądach przez jego rodzinę, która twierdziła, że zgodnie z prawem greckim, w sytuacji, w której zmarły był muzułmaninem, zastosowanie powinno znaleźć prawo szariatu, które nie przewidywało wdowy jako jedynego spadkobiercy. Sądy krajowe ostatecznie orzekły zgodnie z wolą rodziny zmarłego, co dla skarżącej miało ten skutek, że została ona pozbawiona 3/4 zapisanego jej w spadku majątku. 

piątek, 21 grudnia 2018

Restytucja dóbr kultury ludom Afryki - nowy etap dekolonizacji?

Źródło: http://www.tellerreport.com/news/--restitution-of-cultural-property--the-savoy-sarr-report--a-controversy-in-sight---rfi-.SJebZunbRX.html

W piątek 23 listopada przedstawiono w siedzibie Prezydenta Francji, w Pałacu Elizejskim, obszerny dokument, pt. Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle” (dalej: Raport Sarr-Savoy). Stanowi on efekt wielomiesięcznych badań przeprowadzonych przez znaną historyczkę sztuki, Bénédicte Savoy, oraz senegalskiego ekonomistę Felwine’a Sarra na zlecenie Prezydenta Emmanuela Macrona, który w zeszłym roku podczas wizyty na Uniwersytecie w Wagadugu (Burkina Faso) zapowiedział, że restytucja afrykańskiego dziedzictwa kulturowego będzie jego celem w ciągu najbliższych pięciu lat. Obiecał wtedy, że jego administracji będzie dążyć do ustalenia warunków, które należy spełnić, aby tymczasowo lub na stałe przywrócić dziedzictwo kulturowe Afryce (zob. tu). Raport Sarr-Savoy postuluje, aby dobra kultury, które zostały wywiezione do Francji w dobie kolonialnej bez zgody ich kraju pochodzenia, zostały trwale zwrócone - jeżeli kraj pochodzenia ich zażąda. Zwrot ten powinien być częścią wspólnego procesu gromadzenia informacji, wspólnych badań, wymiany naukowej i szkolenia w ciągu najbliższych pięciu lat. Jeśli zalecenia Raportu Sarr-Savoy zostaną wprowadzone w życie nawet w części, to czeka nas prawdziwa rewolucja w międzynarodowej polityce muzealnej oraz nowy etap dekolonizacji w dziedzinie kultury. Inicjatywy władz Francji wskazują także na rosną rolę i pozycję tego państwa w obszarze globalnego zarządzania sferą kultury i dziedzictwa kulturowego.

czwartek, 20 grudnia 2018

UE wnioskuje o konsultacje z Koreą w sprawie prawa pracy

W ostatni poniedziałek, 17 grudnia, Komisja Europejska w imieniu UE zażądała konsultacji z Koreą Południową w sprawie niewypełniania przez tę ostatnią zobowiązań wynikających z rozdziału dotyczącego prawa i standardów pracy w umowie o utworzeniu strefy wolnego handlu pomiędzy UE a Koreą. Jest to pierwszy przypadek w historii, gdy taki mechanizm został uruchomiony. Jest to pierwszy krok procedury rozstrzyganiu sporu pomiędzy państwami.

Formalną podstawą prawną wniosku nie jest rozdział o rozstrzyganiu sporów, ale art 13.14 umowy, dotyczący wyłącznie zobowiązań wynikających z praw pracowniczych. Przewiduje on jednak podobną sekwencję zdarzeń, jak w przypadku innych sporów handlowych. Konsultację są zatem pierwszym krokiem. Komisja w swoim komunikacie wyraził jednak oczywiście nadzieję na znalezienie rozwiązania.

wtorek, 18 grudnia 2018

Patrice-Edouard Ngaïssona - niebawem przed MTK

Parę dni temu Międzynarodowy Trybunał Karny wystawił nakaz aresztowania wobec Patrice-Edouard Ngaïssona podejrzewanego o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości w Republice Środkowej Afryki (zobacz tu). Niedawno pisaliśmy o przekazaniu Alfreda Yekatom, także z terytorium RŚA, zobacz naszego posta sprzed miesiącaPo upływie kilkunastu dni od wydania nakazu Patrice-Edouard Ngaïssona zostal schwytany przez władze francuskie. Czeka go teraz proces przed Trybunałem - jeśli zarzuty się potwierdzą - jest on głównodowodzącym sił Anty-Balaka i jest podejrzewany o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości w Bangui, Bossangoa, Prefekturze, Yaloké, Gaga, Bossemptélé, Boda, Carnot i Berberati, pomiędzy 5.12.2013 i grudniem 2014. 

Zgromadzenie Państw Stron Statutu MTK zakończone


Parę dni temu zakończyło się doroczne spotkanie Zgromadzenia Państw stron Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Po zeszłorocznych emocjach, związanych z przyjmowaniem definicji agresji do statutu, tegoroczne obrady należy wręcz ocenić jako nudne, główne „nowości” dotyczą procedur. Państwa skupiły się zasadniczo na paru kwestiach w czasie trzech tematycznych sesji tj.  współpracy państw, 20 rocznicy oraz udziału ofiar w postępowaniach.

Przyjęły także 5 rezolucji (zobacz na stronie MTK) dotyczących wynagrodzenia sędziów, zmiany procedur, budżetu, współpracy i wzmocnienia Trybunału i Zgromadzenia. W tej ostatniej rezolucji państwa odwołują się do 20 rocznicy przyjęcia Statutu, obowiązków państw, aby osądzać sprawców zbrodni i wsparcia społeczności międzynarodowej, ale także zmian procedur w odniesieniu do państw, które naruszyły swój obowiązek współpracy z Trybunałem (tekst rezolucji tu zobacz tu).

poniedziałek, 17 grudnia 2018

Angielski sąd nie uznaje immunitetu jurysdykcyjnego Ukrainy w postępowaniu o uznanie wyroku arbitrażowego

Orzekający w sprawie PAO Tatneft v Ukraine [2018] EWHC 1797 (Comm) angielski sąd gospodarczy oddalił wniosek Ukrainy o uchylenie stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego na korzyść rosyjskiego inwestora PAO Tatneft. W wyroku sądowym (a wcześniej arbitrażowym) podniesiono szereg interesujących kwestii, jednak szczególnie doniosłe mogą być rozważania dotyczące korzystania z immunitetu jurysdykcyjnego.


W postępowaniu odwoławczym od uznania wyroku arbitrażowego Ukraina argumentowała, że zgodnie ze State Immunity Act 1978 (SIA) pozostaje ona beneficjentem immunitetu jurysdykcyjnego. Zdaniem sądu Ukraina wprawdzie nie zrzekła się prawa do korzystania  z immunitetu, mimo nie powołania się na swoje prawa w postępowaniu arbitrażowym. Zarazem jednak wyrażając zgodę na oddanie sporów na podstawie BITu Rosja-Ukraina do arbitrażu utraciła prawo do powołania się na immunitet jurysdykcyjny w postępowaniach sądowych związanych ze sporami arbitrażowymi na tej podstawie.

sobota, 15 grudnia 2018

Rosyjski SN: modelowa klauzula arbitrażowa ICC jest bezskuteczna ze względu na nadmierną ogólność

Według rosyjskich mediów Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) zwróciła się do rosyjskiego Sądu Najwyższego o wyjaśnienie kontrowersji narosłych wokół tegorocznych orzeczeń tamtejszych sądów nieuznających skuteczności modelowej klauzuli arbitrażowej ICC (HSF, The ICC Standard Arbitratinon Clause Potentially Invalid in Russia).

Pierwszym zdziwieniem dla społeczności międzynarodowej był wyrok moskiewskiego sądu arbitrażowego z lutego b.r. (No. A40-176466/17) w sprawie o wykonanie wyroku arbitrażowego ICC Dredging and Maritime Management SA (Luxembourg) v. JSC InzhTranssTroy (Russia).  Sąd odmówił wówczas uznania i wykonania wyroku na korzyść luksemburskiego przedsiębiorcy, stwierdzając bezskuteczność umownej klauzuli arbitrażowej według modelu ICC; ponadto sąd orzekł, że ewentualne wykonanie wyroku naruszałoby klauzulę porządku publicznego, jako że rosyjski dłużnik był stroną postępowania upadłościowego, co w rezultacie naruszyłoby zasadę równego traktowania wierzycieli.

piątek, 14 grudnia 2018

USA przegrywają głosowanie nad rezolucją potępiającą Hamas

W dniu 29 listopada Stany Zjednoczone przedstawiły w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ projekt rezolucji (UN Doc. A/73/L.42) pt. „Activities of Hamas and other militant groups in Gaza”. Zgodnie z projektem, Zgromadzenie Ogólne ONZ miało potępić Hamas za wielokrotne ostrzeliwanie rakietami Izraela i podżeganie do przemocy przeciwko Izraelowi (par. 1); wezwać Hamas (jak również „other militant actors”) do zaprzestania prowokacji i aktów przemocy (par. 2); oraz potępić Hamas za wydawanie środków na odbudowę w Strefie Gazy infrastruktury wojskowej i urządzeń rakietowych, w sytuacji, gdy środki te mogłyby zostać wykorzystane na potrzeby ludności cywilnej (par. 3). Jednocześnie jednak, rezolucja zachęcała do pojednania między samymi Palestyńczykami i połączenia Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu „under the Palestinian Authority” (par. 6).

czwartek, 13 grudnia 2018

poniedziałek, 10 grudnia 2018

70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka zbiega się z 70. rocznicą uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wczoraj natomiast obchodziliśmy 70-tą rocznicę uchwalenia przez Narody Zjednoczone Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. I choć instrumentarium gwarancji podstawowych praw i wolności jednostek stale ulega rozszerzeniu, stan poszanowania praw człowieka na świecie jest niezadowalający. Dla uczczenia tych rocznic polecamy obejrzenie przesłania Wysokiej Komisarz Praw Człowieka ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet - tu.

niedziela, 9 grudnia 2018

Stosowanie sztucznej inteligencji w systemie sądownictwa - Europejska Karta Etyczna

Komisja Rady Europy na rzecz Skutecznego Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) przyjęła  tekst pierwszego dokumentu dotyczącego stosowania sztucznej w wymiarze sprawiedliwości - Europejską Kartę Etyczną dotyczącą stosowania sztucznej inteligencji w sądownictwie (European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems and their environment - tu). Dokument jest zbiorem zasad, którymi należy się kierować w kontekście stosowania rozwiązań informatycznych w systemie sądowniczym. Wśród zasad znalazły się: zasady dotyczące poszanowania praw podstawowych (zasady wynikające z EKPC oraz Konwencji RE nt. ochrony danych osobowych), zasady niedyskryminacji, zasada równości i bezpieczeństwa, zasady przejrzystości, bezstronności i sprawiedliwości oraz zasada kontroli nad procesem przetwarzania danych przez użytkowników oraz inne osoby zainteresowane. 
Karta skierowana jest zarówno do środowiska prawniczego, jak i sektora prywatnego w postaci firm informatycznych, sektora publicznego odpowiedzialnego za projektowanie i certyfikowanie rozwiązań informatycznych.
Do Karty dołączone zostało studium dotyczące użycia sztucznej inteligencji w systemie sądownictwa, szczególnie w zakresie wydawania decyzji sądowych i przetwarzania danych.https://www.coe.int/en/web/portal/home

sobota, 8 grudnia 2018

Kanada zatrzymuje CFO Huawei, ktorej grozi ekstradycja do USA

Policja w Vancouver zatrzymała dyrektor ds. finansowych światowego giganta elektroniki Huawei a zarazem w-ce przewodniczącą zarządu (i córkę założyciela spółki), panią Meng Wanzhou. Zanim jednak zapadnie rozstrzygnięcie ws. ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, sąd ma zadecydować o ewentualnym zwolnieniu zatrzymanej za kaucją (CNN, Huawei CFO Meng Wanzhou arrested in Canada, faces extradition to United States). Sąd zabronił zarówno prokuraturze i policji, jak i Pani Meng, publicznego wypowiadania się w sprawie zatrzymania (w tym zarzutów).

Do zatrzymania rzekomo doszło w związku z oskarżeniem wniesionym do jednego z sądów dystryktu NY. W kwietniu WSJ informowało natomiast, o prowadzonym przeciwko Huawei śledztwie w sprawie podejrzenia naruszenia amerykańskich sankcji wobec Iranu (WSJ, Huawei Under Criminal Investigation Over Iran Sanctions). Fakt że przeciwko pracownikowi wysokiego szczebla prowadzone jest postępowanie karne - a nie "jedynie" postępowanie administracyjne wobec spółki - może sugerować silnie podejrzenia umyślnego naruszania sankcji.

piątek, 7 grudnia 2018

Katar występuje z OPEC

Od kilku miesięcy informujemy o kryzysie w relacjach Kataru z państwami regionu, odzwierciedleniem czego było choćby wniesienie przez to państwo powództwa do MTSu przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim (post tutaj). Jak się wydaje to właśnie w tym kontekście należy odczytywać oświadczenie katarskiego ministra energetyki o opuszczeniu z dniem 1 stycznia 2019 r. Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej OPEC (Al Jazeera, Qatar to withdraw from OPEC in January 2019).

Sam Katar podkreśla, że jego produkcja ropy to zaledwie 2% produkcji OPEC a dalsze członkostwo w organizacji, w której istocie nie ma wpływu na proces decyzyjny, pozbawione jest sensu. Decyzja w tej sprawie rzekomo rozważana była od wielu miesięcy i pozostaje bez zawiązku z trwającą blokadą Kataru. Zamiast tego państwo to ma się skoncentrować na eksporcie ciekłego gazu ziemnego (LNG); w tej kategorii Katar należy bowiem do światowych liderów (30% światowej produkcji).

czwartek, 6 grudnia 2018

Zarządzenie tymczasowe ETPC w sprawie Cieśniny Kerczeńskiej - skarga Ukraina p. Rosji (VIII)

Wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej sprowokowały Ukrainę do wniesienia 29 listopada br. kolejnej już skargi do ETPC przeciwko Rosji (Ukraine v. Russia (VIII), 55855/18). Zaraz po złożeniu skargi Trybunał zwrócił się do Rosji o dostarczenie aktualnych informacji o incydencie i losie zatrzymanych. Dwa dni temu, 4 grudnia, ETPC przychylił się z kolei do wniosku Ukrainy o wydanie w stosunku do Rosji zarządzenia tymczasowego polegającego na zobowiązaniu władz rosyjskich do zapewnienia odpowiedniego leczenia dla ukraińskich marynarzy, w szczególności tych, którzy mogli zostać ranni w incydencie w cieśninie w dniu 25 listopada.

środa, 5 grudnia 2018

Guest post: rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niemieckich Urzędów ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamtów)

W wielu polskich mediach skupiono uwagę na przyjętej w dniu 29.11.2018 r. przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie niemieckich Urzędów ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamtów). W rezolucji Parlament wezwał Komisję Europejską do dokładnego sprawdzenia procedur, które są stosowane przez niemieckie Jugendamty, do zapewnienia przeprowadzania dokładnych kontroli służących wykrywaniu dyskryminacyjnych procedur i praktyk stosowanych przez Jugendamty. Rezolucja dotyczyła głównie praktyk stosowanych w transgranicznych sporach rodzinnych. 

Podłożem głosowania w Parlamencie nad rezolucją były petycje rodziców, którzy nie są Niemcami, uskarżających się m.in. na brak otrzymywania w toku postępowań dokumentów w ojczystym języku, a nawet na osobliwe działania stosowane przez Jugendamty, polegające na zabranianiu dzieciom mówienia w ich ojczystym języku. Autorami tego rodzaju petycji byli także Polacy zamieszkujący w Niemczech wraz z dziećmi.

wtorek, 4 grudnia 2018

Zmiana Reguł procesowo-dowodowych w związku z aktywacją jurysdykcji wobec zbrodni agresji

Sędziowie MTK wypracowali zmiany do reguł procesowo-dowodowych, które regulują postępowanie przez Międzynarodowym Trybunałem Karnym (zobacz tu). Zmiany Reguł 13, 45 oraz 46 są uzasadnione aktywacją jurysdykcji Trybunału w stosunku do zbrodni agresji, która pojawiła się w Statucie MTK na mocy zeszłorocznej decyzji Zgromadzenia Państw Stron trybunału i regulowana jest obecnie w art. 8 bis, o czym informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku (zobacz tu).

Nota informująca o konkretnym zakresie zmian znajduje się tu.

sobota, 1 grudnia 2018

Pierwszy polski wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO

Fot. Renata Markowska. 
Źródło: http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/szopkarstwo-krakowskie-na-liscie-unesco-9075.php

W czwartek, 29 listopada, Międzyrządowy Komitet ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO (Komitet), podczas w swojej 13. sesji w Port Louis na Mauritiusie (26 listopada - 1 grudnia), podjął decyzję o wpisie szopkarstwa krakowskiego na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości (Lista) (zob. tu). To pierwszy polski wpis do tego rejestru prowadzonego przez UNESCO, na mocy postanowień Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w celu wyróżnienia na arenie światowej praktyk i zjawisk z całego świata, które pomagają ukazać różnorodność dziedzictwa niematerialnego i podnieść świadomość na temat jego znaczenia. Wpisów na Listę dokonuje Komitet  podczas corocznych obrad. Szopkarstwo krakowskie to tradycyjne rzemiosło znane od XIX w. oraz praktyki społeczne z nim związane - wiedza i umiejętności przekazywane są z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców Krakowa. Nabywanie umiejętności wykonywania szopki krakowskiej odbywa się w oparciu o przekaz rodzinny, obserwację uczestniczącą i relację mistrz - uczeń. Grupę twórców szopek łączy udział w konkursie na najpiękniejszą szopkę krakowską, który odbywa się co roku w grudniu. 
Polska złożyła wniosek nominacyjny w marcu 2017 r. (zob. tu).