poniedziałek, 4 listopada 2019

Rozpoczęły się rozmowy w sprawie nowej konstytucji dla Syrii

Źródło: https://www.swissinfo.ch/eng/podcast_inside-geneva--can-a-swiss-meeting-lead-to-syrian-peace-/45336152


W ubiegłą środę, 30 października, w Pałacu Pokoju w Genewie rozpoczęły się rozmowy w sprawie nowej konstytucji dla Syrii. 150 delegatów reprezentujących rząd Syrii, opozycję i różne sektory społeczeństwa obywatelskiego (prawie 30% przedstawicieli stanowią kobiety) tworzy nowe zgromadzenie konstytucyjne pod egidą ONZ: Syryjski Komitet Konstytucyjny (dalej: Komitet). Celem tej nowej instytucji jest pogodzenie syryjskiego rządu (na czele którego stoi prezydent Baszar al-Asad) i syryjskiej opozycji. ONZ ma nadzieję, że prace Komitetu doprowadzą do negocjacji pokojowych, zmierzających do zakończenia ośmioletniej wojny domowej. Decyzje, które podejmuje to ciało, nie będą jednak wiążące w świetle prawa syryjskiego, a ich wdrożenie będzie musiało opierać się na dobrej wierze zainteresowanych stron. W tym kontekście Sekretarz Generalny NZ António Guterres stwierdził, że z zadowoleniem przyjął "wyjątkową szansę", jaką daje Komitet i powiedział, że oczekuje od uczestników prawdziwej współpracy na rzecz rozwiązania konfliktu zgodnego z rezolucją nr 2254 Rady Bezpieczeństwa NZ, które spełni oczekiwania wszystkich Syryjczyków. Dodał jednak, że rozpoczęcie prac Komitatu musi iść w parze z konkretnymi działaniami na rzecz budowania zaufania, gdyż tylko znaczące zaangażowanie w prace nad nową konstytucję Syrii, któremu będzie towarzyszyć zaprzestanie działań wojennych w całym kraju, zapewni Specjalnemu Wysłannikowi Sekretarza, Geirowi Pedersenowi, środowisko, którego potrzebuje, aby skutecznie wykonywać swój mandat na rzecz szerszego procesu politycznego.
Idea utworzenia komitetu ds. zmiany konstytucji Syrii wywodzi się z rezolucji Rady Bezpieczeństwa NZ nr 2254, z dnia 18 grudniu 2015 r. Rezolucja stworzyła ramy dla utworzenia takiej konstytuanty, ale jej powstanie zostało odłożone do czasu wznowienia procesu pokojowego. Powołanie Komitetu wielokrotnie się opóźniało, gdyż zarówno rząd syryjski oraz opozycja długo nie zgadzały się co do jego składu członków. Ponadto, do momentu ustalenia składu Komitetu, wojskom prezydenta Asada udało się przywrócić kontrolę nad większością terytorium państwa. Ostateczne skład i proces nominacji członków Komitetu, a także zasady jego funkcjonowania zostały uzgodnione 23 września 2019 r. po spotkaniu Geira Pedersena i ministra spraw zagranicznych Syrii, Walida Muallema. W tym kontekście, Specjalny Wysłannik SG NZ wypowiada się bardzo ostrożnie co do oczekiwanych rezultatów obrad Komitetu. Nie spodziewa się on bowiem osiągnięcia pokoju, a reforma syryjskiej konstytucji mogłaby posłużyć jedynie jako "otwarcie drzwi do procesu politycznego". "Wszyscy rozumiemy, że sam komitet konstytucyjny nie rozwiąże konfliktu" - powiedział. Rozmowy rozpoczęte w zeszłym tygodniu w Genewie mają być pierwszym krokiem w ramach mandatu Rady Bezpieczeństwa NZ, która wzywa do ogólnokrajowego zawieszenia broni i wyborów pod nadzorem ONZ. Warto również podkreślić, że osobną kwestię dla procesu pokojowego w Syrii stanowi sprawa autonomii Kurdystanu oraz zaangażowanie wojsk tureckich w tym regionie.

Więcej informacji tu, tu i tu.

Brak komentarzy: