środa, 6 listopada 2019

(Zapewne) ostatnie konsultacje ws. reformy arbitrażu inwestycyjnego ICSID

W dniach 11-15 listopada odbędą się bezpośrednie konsultacje z państwami prowadzone przez Sekretariat ICSID ws. trzeciego ("ostatniego lub przedostatniego") dokumentu roboczego formułującego propozycję nowelizacji Regulaminu i zasad arbitrażowych ICSID.

Pierwotny termin przedłożenia poprawek do zatwierdzenia przez Radę Administracyjną ICSID na jesieni b.r. jest już nieosiągalny. Aktualnie najbardziej prawdopodobnym terminem zakończenia prac wydaje się kolejne posiedzenie Rady zaplanowane na październik 2020.

Kontekst prac
W sierpniu 2018 r. informowaliśmy, że w ramach najambitniejszej jak dotąd próby rewizji systemu arbitrażu inwestycyjnego w ramach ICSID, Sekretariat przedstawił do konsultacji propozycje nowych tekstów skonsolidowanych (wraz z Dokumentem Roboczym omawiającym uzasadnienie i możliwości wprowadzenia poszczególnych poprawek). Na tej podstawie w marcu 2019 r. opublikowany został  Working Paper #2: Proposals for Amendment of the ICSID Rules., zawierający kolejną propozycję skonsolidowanego tekstu. Komentarze do tamtego dokumentu posłużyły do przedstawienia przez ICSID (w zamyśle) ostatniej roboczej wersji poprawek w sierpniu b.r. 

Zakres zmian
Trzeci dokument roboczy zawiera mniejszą liczbą rekomendowanych poprawek niż wcześniejsze wersje. Jako że treść odzwierciedla powoli kształtujący się kompromis między uczestnikami negocjacji, warto zasygnalizować najważniejsze zagadnienia:
  • strona powodowa miałby odtąd załączać do Wezwania na arbitraż własny szacunek należnego odszkodowania, jak również oświadczenie o spełnieniu wszystkich proceduralnych wymogów wszczęcia postępowania (m.in. cooling-off periods, klauzule fork-in-the-road, bieg terminy i przedawnień);
  • redakcja postanowień dotyczących finansowania postępowania przez podmioty trzecie (TPF) została zbliżona do rozwiązań aktualnie powszechnie stosowanych w praktyce traktatowej;
  • przywrócona została wcześniejsza propozycja 30. dniowego terminu oraz kryteriów decyzji w przedmiocie bifurkacji postępowania;
  • przywrócono propozycję 60. dniowego terminu na złożenie pisemnego sprzeciwu wobec publikacji wyroku arbitrażowego, którego niedotrzymanie skutkuje domniemaniem zgody na publikację;
  • nowe zasady dotyczące publikacji innych dokumentów z postępowania;
  • nowe zasady powoływania trybunału na potrzeby postępowania przyspieszonego.
Szerzej nt. propozycji zmian ostatnich dwóch dokumentach roboczych: tutu i tu.

Brak komentarzy: