piątek, 21 lutego 2020

Sprawa al Hassana dopuszczalna przed MTK

18 lutego Izba Odwoławcza potwierdziła dopuszczalność wykonywania jurysdykcji przez trybunał w sprawie Al Hassana Ag Abdoula Aziza Ag Mohameda Ag Mahmouda (o którym pisaliśmy na przykład tu), tym samym potwierdzając decyzję Izby Przygotowawczej z września zeszłego roku. 

Al Hassan jest oskarżony o zbrodnie popełnione w Timbuktu obejmujące zarówno zbrodnie przeciwko ludzkości włączając w to tortury, zgwałcenia, niewolnictwo seksualne i inne niehumanitarne akty, jak przymusowe zawieranie małżeństw i prześladowania, oraz oskarża się go o popełnienie zbrodni wojennych. Zbrodnie te dotyczą tortur, niehumanitarnego i okrutnego traktowania, wydawania wyroków pozasądowych, zgwałceń, przymusowych małżeństw, a także niszczenia mauzoleów i budowli historycznych. 

Izba Odwoławcza potwierdzając dopuszczalność postępowania wskazała na kwestię wagi sprawy, i zwracając uwagę na ustalenia niższej instancji wskazała, że wagę należy oceniać nie po to aby zajmować się tylko poważnymi sprawami, ale aby nie zajmować się tymi o marginalnym znaczeniu. Co istotne, Izba wskazała także na to, że kryteria ilościowe są istotne, ale nie mają decydującego znaczenia w ocenie wagi sprawy. 

To już druga sprawa dotycząca zbrodni popełnionych w Timbuktu, tyle że teraz zarzuty nie dotyczą jedynie niszczenia budowli podlegających specjalnej ochronie, ale także innych zbrodni, w dużej mierze dotyczących dyskryminacji płciowej.

Zobacz wyrok tu.

Brak komentarzy: