niedziela, 8 listopada 2020

UE wzmacnia instrumentarium sankcji handlowych

Komisja Europejska, Parlament i Rady wypracowały kompromis ws. wzmocnienia unijnego reżimu sankcji handlowych (European Commission, EU strengthens trade enforcement arsenal with revamped regulation). Bezpośrednią przesłanką do podjęcia prac legislacyjnych jest trwający paraliż mechanizmu rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

Wprawdzie część członków WTO przystąpiła do tymczasowego porozumienia ws. mechanizmu odwoławczego, jednak nie jest on obowiązkowy dla pozostałych. Nowy mechanizm unijny umożliwi zastosowanie sankcji handlowych w odpowiedzi na bezprawne ograniczenia handlowe nakładane w relacjach z UE przez państwo trzecie, w sytuacji gdy państwo takie wniesie odwołanie od decyzji Panelu WTO (potwierdzającego bezprawność środka) do sparaliżowanego Ciała Odwoławczego WTO.  Innymi słowy, nowy środek umożliwi UE zastosowanie środków ochronnych zarówno w sytuacji współpracy stron na rzecz polubownego rozstrzygnięcia sporu (w tym przez mechanizm tymczasowy), jak i w razie obstrukcji procedury.

Wypracowany kompromis zakłada również, że Komisja będzie mogła skorzystać z rozszerzonego instrumentarium sankcji również w przypadku powstania podobnych problemów w relacjach dwustronnych.

Pieczę nad ochroną praw UE w handlu międzynarodowych sprawuje Denis Redonne, który w lipcu b.r. objął nowe stanowisko głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych - Chief Trade Enforcement Officer (KE, Komisja Europejska powołała dziś swojego pierwszego głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych).

Brak komentarzy: