Seminaria PPM

Realizując cel Przeglądu Prawa Międzynarodowego, jakim jest stworzenie platformy do debaty i integracji polskiej społeczności międzynarodowców, chcielibyśmy wszystkich zaprosić do udziału, na żywo lub wirtualnie, w "Seminariach PPM" i "Debatach PPM".

"Debaty PPM" stanowią propozycję spotkań w formule spotkań eksperckich. Do wspólnej refleksji i dyskusji nad wybranym problemem zapraszamy kilku specjalistów z danego obszaru.

Intencją przyświecającą "Seminariom PPM" jest natomiast stworzenie okazji, dla autorów zaawansowanych w pracach nad pierwszą wersją tekstu, do skorzystania z "mądrości tłumu" - potencjalnych czytelników, specjalizujących się w różnych obszarach. Podczas takiego spotkania draft tekstu nie jest jednak prezentowany przez autora, ale uprzednio wybranego "komentatora". Dzięki temu autor ma okazję dostrzec, zobaczyć na ile jego zamysł jest zrozumiały dla czytelników... tutaj rezultaty bywają zaskakujące. Następnie swoje uwagi do tekstu prezentują pozostali uczestnicy seminarium.

Wreszcie, ponieważ spotkanie się w tym samym miejscu często nastręcza trudności, chcielibyśmy zaprząc do naszych celów Internet. Korzystając z darmowego oprogramowania możemy prowadzić videokonferencje z 10 miejscami, co w zależności od potrzeb może oznaczać 10 osób, ale i 10 "centrów seminaryjnych".

O Seminariach i Debatach informować będziemy tutaj, w dziale Ogłoszeń.


Dotychczasowe odbyły się:
 • 25 listopada 2016, Seminarium PPM/ILA, Standardy traktowania w umowach handlowych, dr Magdalena Słok-Wódkowska, WPiA UW.
 • 10 maja 2016, Zasada komplementarności przed MTK z perspektywy suwerenności państw, dr Karolina Wierczyńska, INP PAN.
 • 22 kwietnia 2016, Debata PPM: Standard praworządności w orzecznictwie międzynarodowym z udziałem
  • prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, INP PAN,
  • dr Łucja Nowak, kancelaria  Kieszkowska Rutkowska Kolasiński,
  • moderacja - dr Marcin Menkes, KZiF SGH
 • 22 marca 2016, Ochrona mienia w świetle EKPCz, dr Aleksandra Mężykowska MSZ.
 • 22 lutego 2016, Debata PPM: Czy arbitraż inwestycyjny jest szansą czy zagrożeniem dla rządów prawa w Polsce? debata z udziałem
  • mec. Marek Jeżewski, kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy,
  • mec. Łucja Nowak, kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński,
  • mec. Wojciech Sadowski, kancelaria K&L Gates,
  • moderacja - dr Marcin Menkes, KZiF SGH
 • 27 stycznia 2016, Legitimacy and the Rule of Law in International Investment Law, dr Marcin Menkes KZiF SGH. 
 • 28 lutego 2015, Przypisywanie odpowiedzialności państwom za naruszenia praw gwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dr Aleksandra Mężykowska MSZ.
 • 13 grudnia 2014, Tobacco and international trade: recent activities of the FCTC Conference of the Parties, dr Łukasz Gruszczyński INP PAN. 
 • 25 października 2014, Standard postępowania krajowego w kontekście art. 17 Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, dr Karolina Wierczyńska INP PAN.

Brak komentarzy: