środa, 22 kwietnia 2015

Pożegnanie dr Macieja Lisa

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 19 kwietnia 2015 r.

Ś.P.
Dr. Macieja Lisa

Cenionego i szanowanego wykładowcy w Katedrze Prawa Międzynarodowego i 
Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., przekazującego młodzieży 
zarówno wiedzę jak i wartości etyczne

Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich i dyrektora Biura RPO we 
Wrocławiu dla województw dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego

Wieloletniego członka najwyższych władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Społecznika działającego na rzecz ludzi potrzebujących

Skromnego, pracowitego i uczciwego Człowieka,
nieodżałowanego serdecznego i zawsze życzliwego Przyjaciela i Kolegę

Rodzinie zmarłego składamy głębokie wyrazy współczucia i jedności w odczuwaniu tej 
dotkliwej straty 

Kierownik i pracownicy Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego

Członkowie Grupy Polskiej ILA.


Szczegółowe informacje o nabożeństwie żałobnym w pożegnaniu Katedry i władz WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

Brak komentarzy: