czwartek, 28 marca 2013

Bank rozwojowy BRICS

Przywódcy Państw BRICS, którzy spotkali się w dniach 26-27 marca na szczycie w Durbanie (BRICS leaders' statements), zapowiedzieli powołanie banku rozwojowego, celem którego będą inwestycje długookresowe w projekty infrastrukturalne w państwach rozwijających się (Statement by BRICS Leaders on the Establishment of the BRICS-Led Development Bank).

Pomijając jednak ogólne deklaracje dotyczące oczekiwanego pozytywnego wpływu takiego banku na rozwój państw-beneficjentów, oraz korzyści pochodnych stworzeniu nowych możliwości alokacji kapitału, w deklaracji nie zawarto żadnych szczegółów ani terminów, kiedy miałoby to nastąpić, a przyszłe wkłady państw-założycieli określono jako"wystarczające". Rzekomo mają one wynosić ok. 50 mld $, tj. po 10 mld od każdego państwa BRICS.

Brak komentarzy: