sobota, 23 marca 2013

UE: Publikacja Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Tekst Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony został opublikowany w Dz. Urz. UE  z 2.03.2013 - L 60/131. Postanowienia Protokołu (podpisanego 13 czerwca 2012 r.) dotyczą trzech kwestii. Po pierwsze, relacji Traktatu z Lizbony i postanowień konstytucji Irlandii odnoszących się do ochrony prawa do życia, ochrony rodziny i praw związanych z edukacją. Po drugie, zakresu kompetencji UE w dziedzinie podatków. Po trzecie, wykonywania kompetencji w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony przez UE i państwa członkowskie. Po wejściu w życie (co nastąpi najwcześniej 30 czerwca 2013 r.) Protokół (dołączony do TUE i TFUE) stanie się częścią prawa pierwotnego Unii.         

Brak komentarzy: