piątek, 19 lipca 2013

Norwegia bardzo aktywna w sferze międzynarodowego prawa morza

15 lipca Norwegia przystąpiła do Umowy z Cape Town w sprawie Implementacji Zapisów Protokołu z 1993r. w sprawie przyjęcia Międzynarodowej Konwencji ws Bezpieczeństwa Statków Rybackich z 1977r. (Konwencja z Torremolinos). Jest to druga po Konwencji z Hong Kongu ws. Recyclingu statków (pisaliśmy o tym tutaj) umowa, do której Norwegia przystępuje jako pierwsza, otwierając tym samym drogę do wejścia w życie istotnych dla prawa morza i bezpieczeństwa morskiego aktów prawa międzynarodowego. Umowa z Cape Town ma za zadanie przyśpieszyć ratyfikację Protokołu z 1993r., oraz wprowadzić do jego treści niezbędne poprawki. Umowa jest wystawiona do podpisów w siedzibie IMO i czeka na podpisy do 10 lutego 2014. Warunkiem wejścia w życie protokołu jest podpisanie umowy przez co najmniej 22 państwa, dysponujące flotą rybacką statków o długości 24m i więcej w liczbie co najmniej 3600. Norwegia dysponuje 242 jednostkami tego typu. Więcej informacji tutaj.

Brak komentarzy: