piątek, 28 czerwca 2013

Pierwszy krok do wejścia w życie Konwencji z Hong Kongu o bezpiecznym i ekologicznym recyclingu statków

26 czerwca Królestwo Norwegii jako pierwsze państwo przystąpiło do Konwencji IMO z Hong Kongu o bezpiecznym i ekologicznym recyclingu statków. Decyzja ta przybliża moment wejścia w życie Konwencji. Wymogami wejścia w życie Konwencji, wymienionymi w art. 17 jest
a)  Ratyfikacja przez minimum 15 krajów
b) Ratyfikacja przez państwa reprezentujące minimum 40% tonażu światowej floty handlowej
c)  Ratyfikacja przez państwa, których roczna maksymalna liczba tonażu podlegającego recyclingowi wyniesie nie mniej niż 3% łącznego tonażu.
Konwencja wejdzie w życie 24 miesiące po łącznym spełnieniu tych wymogów. 

Warto nadmienić, że decyzją Rady UE (COM/2012/0120 final - 2012/0056 (NLE)), Państwa Członkowskie mogą przystępować lub ratyfikować niniejszą Konwencję. Niestety istnieje obawa że Konwencja nie wejdzie w życie przed zaplanowaną na 2015 rok datą całkowitego wycofania z eksploatacji zbiornikowców jednokadłubowych. Więcej informacji tutaj.
.

Brak komentarzy: