niedziela, 14 lipca 2013

Nowe wytyczne ECRI dla Polski

Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) opublikowała 9 lipca dokument zawierający ocenę implementacji przez władze polskie trzech głównych rekomendacji Komisji zawartych w Raporcie na temat Polski z 2010r. Ocena została przygotowana w oparciu o informacje przedstawione przez władze polskie oraz zebrane przez samą Komisję. Komisja uznała za częściowo wykonane wszystkie trzy rekomendacje: 1) dotyczącą przygotowania przez Rząd kompleksowej antydyskryminacyjnej regulacji prawnej, 2) dotyczącą zapewnienia, by niezależny organ, który będzie zajmował się kwestiami niedyskryminacyjnymi wyposażony był w odpowiednie kompetencje oraz by zapewnione były odpowiednie środki finansowe konieczne do jego sprawnego funkcjonowania oraz 3) dotyczącą podejmowania środków w zakresie zwalczania propagandy rasistowskiej na stadionach.
Kolejny całościowy raport o Polsce zostanie przez Komisję przygotowany w 2015 r. Do tego czasu władze powinny podjąć działania zmierzające do całkowitego wykonania rekomendacji.

Brak komentarzy: